Vmbo-tl

Na de eerste twee leerjaren gaat de theoretische leerweg (vmbo-tl) over in de gemengde leerweg (vmbo-gl). De gemengde leerweg, vmbo-gl, is het beste te vergelijken met de oude mavo. Met een diploma van de gemengde leerweg kunnen leerlingen op het MBO vakopleidingen op niveau 3 volgen of middenkaderopleidingen op niveau 4. Een diploma van de gemengde leerweg geeft ook toegang tot de havo. 

Bovenbouw

Vanaf het 3e studiejaar krijgen leerlingen van vmbo-gl er een 7e vak bij (Dienstverlening & Producten).

Keuzelijn

In de theoretische leerweg staat officieel geen beroepsgericht programma op het rooster. Aan het einde van leerjaar 3 kiest de leerling een keuzelijn, dat een bundeling is van 4 keuzevakken. De keuzevakken die je op Het Assink krijgt, zijn afgestemd op de vraag in deze regio. In de gemengde leerweg krijg je 2 of 3 keuzevakken.

Theorievakken

De theorie komt aan bod in de theorievakken (avo-vakken of algemeen vormende vakken): Engels, Nederlands, wiskunde, economie en andere. Ze worden in alle leerwegen gegeven, alleen op verschillend niveau.