Profielen bovenbouw

In de leerjaren 3 en 4 volgen vmbo-leerlingen een profiel, waarin ze goed voorbereid worden op een vervolgopleiding en toekomstige beroep.

Richting kiezen

De leerjaren 1 en 2 zijn voor alle leerlingen in een vmbo-leerweg gelijk. Aan het einde van leerjaar 2 kiest de leerling een profiel. Elk profiel bestaat uit 4 modulen, die de leerling in leerjaar 3 krijgt.
Aan het einde van leerjaar 3 kiest de leerling een keuzelijn, dat een bundeling is van 4 keuzevakken. De keuzevakken die je op Het Assink krijgt, zijn afgestemd op de vraag in deze regio. In de kader- en basisberoepsgerichte leerweg krijg je 4 keuzevakken, in de theoretische leerweg 2 of 3.

Natuurlijk wordt de leerling bij de keuze geholpen. Bij elk vak komen vragen aan de orde als “Wat wil je?” en “Wat kun je?”.

Profielen

Op Het Assink kan de leerling kiezen uit 4 profielen: