Vmbo opleidingen bij Het Assink

Vmbo basis

De basisberoepsgerichte leerweg, vmbo-basis of vmbo-bb, bereidt leerlingen voor op de basisberoepsopleidingen (niveau 2) van het MBO. Binnen deze leerweg is er veel ruimte voor stage of werk. De leerjaren 1 en 2 zijn voor alle leerlingen in een vmbo-leerweg gelijk.

Bovenbouw

Aan het einde van leerjaar 2 kiest de leerling een profiel. Elk profiel bestaat uit 4 modulen, die de leerling in leerjaar 3 krijgt. In de leerjaren 3 en 4 volgen vmbo-leerlingen een profiel, waarin ze goed voorbereid worden op een vervolgopleiding en toekomstige beroep.

Keuzelijn

Aan het einde van leerjaar 3 kiest de leerling een keuzelijn, dat een bundeling is van 4 keuzevakken. De keuzevakken die je op Het Assink krijgt, zijn afgestemd op de vraag in deze regio. In de kader- en basisberoepsgerichte leerweg krijg je 4 keuzevakken.

Theorievakken

De theorie komt aan bod in de theorievakken (avo-vakken of algemeen vormende vakken): Engels, Nederlands, wiskunde, economie en andere. Ze worden in alle leerwegen gegeven, alleen op verschillend niveau.