Vmbo

Wist je dat bijna de helft van de basisschoolleerlingen naar het vmbo gaat? Het vmbo kent verschillende leerwegen en duurt vier jaar. Daarna kun je naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of havo. Als je naar het vmbo op Het Assink gaat, dan volg je in leerjaar 1 en 2 één van de volgende twee leerwegen: vmbo-basis/kader of vmbo-tl/havo (theoretische leerweg/havo).

Vmbo daagt uit om het te maken

We dagen onze vmbo-leerlingen uit om hun talenten te ontwikkelen en zichzelf te verrassen. Wij hebben de ambitie om onze leerlingen goed voorbereid en met zelfvertrouwen door te laten gaan naar vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt op en de maatschappij in. Met andere woorden: wij dagen onze leerlingen uit om het te maken!

Doelen vmbo op Het Assink:

 • Wij ontwikkelen de talenten van de leerlingen;
 • Wij begeleiden de leerlingen naar een passende vervolgopleiding;
 • Wij geven de leerlingen zelfvertrouwen en laten hen trots zijn op wie ze zijn en wat ze doen;
 • Wij zorgen voor een veilige leeromgeving die uitdaagt door herkenbaarheid van de beroepen;
 • Het onderwijs is praktisch en samenhangend;
 • Wij werken nauw samen met ouders, bedrijfsleven, samenleving en onderwijs, waaronder MaxX;
 • Via DOE (Denken, Ontwikkelen en Ervaren) leren de vmbo-bb en vmbo-kb leerlingen wat hun interesses en voorkeuren zijn.
 • De loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) is zo opgezet dat het leerlingen helpt juiste keuzes te maken voor de vervolgopleiding;
 • In de theoretische leerweg wordt projecttijd ontwikkelen in samenwerking met beroepsopleidingen.

Leerwegen

Het vmbo is ingedeeld in 4 leerwegen, die elk een bepaald niveau en een bepaald soort programma hebben: van heel praktisch tot vooral theoretisch. Binnen de leerwegen worden de leerlingen voorbereid op het middelbaar beroepsonderwijs. Het Assink lyceum biedt onderstaande leerwegen aan:

 • basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb)
 • kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb)
 • theoretische leerweg, leerjaar 1 en 2 (vmbo-tl)
 • gemengde leerweg, leerjaar 3 en 4 (vmbo-gl)

Vanaf het 3e studiejaar krijgen leerlingen van vmbo-tl er een 7e vak bij (Dienstverlening; Producten), daarom noemen wij het vanaf dan (leerjaar 3 en 4) vmbo-gl (gemengde leerweg).

Vmbo-basis/kader en vmbo-tl/havo

Als je naar het vmbo op Het Assink gaat, dan volg je in leerjaar 1 en 2 één van de volgende twee gecombineerde leerwegen: vmbo-basis/kader of vmbo-tl/havo (theoretische leerweg/havo). Basis/kader is een gecombineerde leerweg van de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb) en de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb). Deze leerweg is voornamelijk gericht op de praktijk. In het derde jaar ga je verder met vmbo-bb of vmbo-kb. Je kunt ook starten met de gecombineerde leerweg theoretische leerweg/havo. Deze leerweg is voornamelijk gericht op de theorie. Na de eerste twee leerjaren gaat de theoretische leerweg over in de gemengde leerweg (vmbo-gl). Het kan ook zijn dat je vanaf leerjaar 3 havo gaat doen.

Profielen

Aan het einde van leerjaar 2 kiest de leerling (vmbo-bb en vmbo-kb) een profiel. Op Het Assink kan gekozen worden uit vier profielen:

Lees meer over de profielen.

Locaties

De eerste- en tweedejaarsleerlingen kunnen voor het vmbo naar de volgende Assink-locaties:

Vanaf het 3e jaar gaan de leerlingen naar onze nieuwe locatie Parallelweg in Neede of naar de Van Brakelstraat in Haaksbergen (alleen vmbo-tl).

Meer informatie

Wilt u meer weten over vmbo op Het Assink? Neem gerust contact met ons op.

Downloads