Vertrouwenspersoon

Leerlingen, ouders of medewerkers kunnen op school te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen of ongewenst gedrag door anderen. Het beste is natuurlijk om dit rechtstreeks met betrokkenen te bespreken of bespreekbaar te maken met de leidinggevende of directie. Wanneer dit niet mogelijk of wenselijk is, kan de vertrouwenspersoon ondersteuning bieden.

De vertrouwenspersoon biedt ondersteuning voor leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers van Het Assink lyceum. De vertrouwenspersoon kan adviseren, de weg wijzen of ondersteunen in gesprekken. Indien gewenst kan zij ook bemiddelen tussen alle betrokkenen of ondersteunen bij het indienen van een formele klacht.

De vertrouwenspersoon gaat vertrouwelijk om met alles wat haar verteld wordt. Zonder toestemming zal zij niet met anderen praten over hetgeen besproken is. Wanneer er sprake is van een gevaarlijke of schadelijke situatie, zal er hulp gezocht moeten worden. Dat doet de vertrouwenspersoon altijd na overleg en het samen met de leerling, ouder of medewerker die bij haar om ondersteuning vraagt.

Contact

De vertrouwenspersoon voor leerlingen/ouders/medewerkers van Het Assink lyceum is Anne Overbeek. Zij is rechtstreeks en zonder toestemming van school bereikbaar via onderstaande contactgegevens:

Anne Overbeek
tel: 06 - 30 64 25 68
e-mail: info@anneoverbeek.nl