Veiligheid

Leerlingen laten zich het beste uitdagen als ze zich veilig voelen. Het is aan Het Assink om te zorgen voor een veilig schoolklimaat. Dat hebben wij gewaarborgd in verschillende procedures en regelingen.

Leerlingenstatuut 

Daarnaast bestaat er een leerlingenstatuut. Het leerlingenstatuut is het geheel van regels dat de positie van de leerlingen van Het Assink lyceum bepaalt voor zover niet in strijd met relevante wet- en regelgeving. Het geeft de rechten en de plichten van de leerling weer en ook de hieruit voortvloeiende rechten en plichten van andere leden van Het Assink jegens de leerling. 

Vertrouwenspersoon 

De vertrouwenspersoon biedt ondersteuning voor leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers van Het Assink lyceum. De vertrouwenspersoon kan adviseren, de weg wijzen of ondersteunen in gesprekken. Indien gewenst kan zij ook bemiddelen tussen alle betrokkenen of ondersteunen bij het indienen van een formele klacht.