Het Assink Trajectklas

Trajectklas

Sinds het schooljaar 2018-2019 werken we bij de locatie Parallelweg met een speciale trajectklas. Voor elke leerling hebben we hetzelfde doel: de school verlaten met een diploma. Maar de weg naar dit doel is voor elke leerling anders. Daarom hebben we een trajectklas in het leven geroepen. 

Onderwijs op maat

Deze trajectklas biedt hulp bij het begeleiden van leerlingen die een alternatieve route bewandelen. Deze leerlingen hebben verschillende zorgvragen: qua gedrag, op medisch vlak, psychisch, sociaal-emotioneel of een leerstoornis.

Elke leerling in de trajectklas krijgt zijn eigen route, zijn eigen traject. Het doel is om leerlingen te ondersteunen zodat ze zoveel mogelijk weer kunnen instromen in het reguliere onderwijs in een klas.

Hoe werkt een trajectklas? 

Leerlingen kunnen op twee manieren gebruik maken van de trajectklas. Ze kunnen er de hele dag verblijven voor een bepaalde periode, maar ze kunnen ook beschikken over een pasje. Wanneer een leerling over een pasje beschikt, zal de leerling in principe zijn gewone lesdagen draaien. Als hij/zij tijdens de les merkt dat het even niet wil, dan kan de leerling zijn pasje aan de docent laten zien. De leerling hoeft zo niks uit te leggen, hij/zij heeft toestemming om de les te verlaten en zijn werk in de trajectklas te gaan maken.

De trajectklas wordt aangestuurd door de Teamspecialist Zorg.

Samenwerking

De eamspecialist Zorg en de docenten van de trajectklas werken nauw samen met de ambulant begeleider, de maatschappelijk werker, de schoolarts en de leerplichtambtenaar. Daarnaast werken ze met de volgende organisaties samen: Noaberpoort en het Voormekaar-team. Door deze samenwerkingen kan er specialistische zorg geleverd worden.

Eerste reacties

De eerste reacties van ouders en leerlingen zijn positief. Ouders zijn positief verrast over de zorg die hiermee aangeboden wordt. De leerlingen zijn positief over de aandacht die er voor ze is en de resultaten die beter worden.

Meer weten? 

Wil je meer weten over de trajectklas? Download de folder of neem contact op met de locatie Parallelweg via parallelweg@hetassink.nl