Passend onderwijs bij Het Assink lyceum

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking.

Scholen zijn ervoor verantwoordelijk om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen voor voortgezet onderwijs samen een regionaal samenwerkingsverband. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. Het Assink lyceum maakt deel uit van SWV Slinge-Berkel.

Goede begeleiding door docenten

De leerlingen met een ondersteuningsvraag moeten goed begeleid worden door de docenten. Daarom zet Het Assink lyceum sterk in op scholing van de docenten. Docenten doen algemene kennis op over uiteenlopende situaties waar ze mee te maken kunnen krijngen. Ze leren signaleren en weten daarna of ze moeten doorverwijzen en naar wie. Ook omgaan met gedragsproblemen, omgaan met leerlingen met een beperking of differentiëren horen daarbij.

Natuurlijk kan het voorkomen dat een leerling meer hulp en ondersteuning nodig heeft dan Het Assink kan bieden. In dat geval gaat school in overleg met ouders en SWV Slinge-Berkel op zoek naar een passende plaats.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over passend onderwijs vindt u op www.passendonderwijs.nl
Bekijk het ondersteuningsplan SWV Slinge-Berkel