Opleidingsschool

Academische Opleidingsschool Oost Nederland

Het Assink lyceum is al jaren een academische opleidingsschool en sinds 2011 partner in het samenwerkingsverband Academische Opleidingsschool Oost Nederland.

Een opleidingsschool is een erkend en gesubsidieerd samenwerkingsverband van VO-scholen met reguliere lerarenopleidingen. Samen geven zij vorm aan het opleiden van aankomende docenten, het begeleiden van startende docenten en het professionaliseren van zittende docenten. Academische opleidingsscholen zijn opleidingsscholen met een ‘academische kop’, die het opleiden van leraren verbinden met het door de leraar in opleiding verrichten van praktijkgericht onderzoek en schoolontwikkeling.

De aandacht voor onderwijsprocessen heeft prioriteit bij Het Assink: we willen onze leerlingen goed onderwijs bieden. Dat bereiken we door zelf bekwaam te blijven, na te denken over ons eigen functioneren, onderzoek te doen en te blijven innoveren. De ervaring van de opleidingsinstituten zetten we hierbij in en zo wordt opleiden in de school de motor voor het professionaliseren van álle medewerkers.

Deelnemende scholen

 • Het Assink lyceum
 • Bonhoeffer College
 • Carmel College Salland
 • Het Erasmus
 • Twents Carmel College

Deelnemende instituten

 • ILS HAN
 • Radboud Docenten Academie
 • Universiteit Twente
 • Windesheim

Structurele scholing voor zittend en aankomend personeel

Door de status van opleidingsschool kunnen we zelf aankomend personeel mede opleiden. Zo zorgen we ervoor dat wij continu gekwalificeerde mensen hebben en kunnen we lerarentekorten voorkomen.

Ook het zittend personeel schoolt zich voortdurend bij. Om de kwaliteit van ons onderwijs op peil te houden, horen scholing, ontwikkeling, onderzoek en innovatie onlosmakelijk bij onze lerende organisatie.

Opleiding en onderzoek binnen Het Assink

Het Assink lyceum heeft eigen docenten die, als gekwalificeerde ‘schoolopleiders’, studenten kunnen begeleiden en opleiden. Ook zijn veel docenten geschoold en gecertificeerd om vakcoach te kunnen zijn. We bieden jaarlijks aan gemiddeld 70 tot 80 studenten een leerwerkplek, variërend van korte oriënterende stages in het eerste jaar tot langdurige lio-stages in het laatste jaar van de opleiding.

Door onderzoek te doen kunnen we het onderwijs aan onze leerlingen continu verbeteren: we stellen vast wat goed gaat en waar we samen de leeromgeving van de leerling kunnen optimaliseren. Onderzoek is er op verschillende terreinen. We onderzoeken zowel op het niveau van de leerling (kennis, vaardigheden, inzet ict) als op het niveau van de (beginnende) docent (docentstijlen, curriculum verschillende stromingen, opbrengstgericht werken).

Meer informatie en contact

 • Zoek je een stageplaats, dan kun je je melden bij onze stagecoördinator via stage@hetassink.nl. Er wordt dan in overleg met het opleidingsteam bekeken of er een stageplek beschikbaar is op een van onze locaties.
 • Wil je onderzoek doen, in welke vorm en op wat voor niveau dan ook, dan kun je contact opnemen met dhr. M. Bijman, schoolspecialist Onderzoek, e-mail m.bijman@hetassink.nl.
 • Voor alle andere soorten opleidingen (o.a. zij-instroom, maatwerktrajecten) kun je contact opnemen met Marjan Groenhout, schoolspecialist Opleiden van Het Assink lyceum of Femke Gerritsen, projectleider van de Academische Opleidingsschool, email: m.groenhout@hetassink.nl en f.gerritsen@hetassink.nl