International Business College

Voor havo-leerlingen die geïnteresseerd zijn in goed presteren en ondernemendheid, biedt Het Assink in de bovenbouw een speciaal programma: International Business College (IBC). De leerlingen volgen de reguliere opleiding van 4 havo in 80% van de tijd en in de overige 20% van de tijd volgt de leerling het IBC-pro­gramma. Daarin gaat het om ondernemendheid, vervolgstudie, research, ontwerp, competentieontwikkeling en toe­passing van een of meer moderne vreemde talen.

Ondernemersvaardigheden en ondernemerskennis

In de derde klas moeten leerlingen die naar 4 havo gaan, kiezen uit vier profielen. Indien ze EM kiezen, kunnen ze de richting International Business College (IBC) volgen. Middels een officiële sollicitatieprocedure kunnen leerlingen zich schriftelijk aanmelden voor het IBC, waarna ze op sollicitatiegesprek komen bij de toelatingscommissie van het IBC-team. Het IBC is gericht op het verankeren van ondernemersvaardigheden en ondernemerskennis in het onderwijsprogramma. Het IBC is een onderdeel van 20-80learning. 20-80learning houdt in dat iedere leerling de keuze krijgt om zijn reguliere opleiding in 4 havo te doen in 80% van de tijd. In de overige 20% van de tijd volgt de leerling een dag in de week een geheel ander programma waarin ondernemendheid, vervolgstudie, research, ontwerp, competentieontwikkeling en toepassing van een of meer moderne vreemde talen van groot belang zijn. In 5 havo bestaat het programma uit het maken van het profielwerkstuk op het hbo in combinatie met loopbaanoriëntatie. Leerlingen volgen dan wel de lessen op vijf dagen in de week.

Waarom ondernemen

Ondernemerschap is erg belangrijk voor economische groei. De Europese Commissie definieert ondernemerschap als volgt: ‘Onder ondernemerschap wordt iemands vermogen verstaan om ideeën in daden om te zetten. Het omvat creativiteit, innovatie en het nemen van risico’s, alsook het vermogen om te plannen en projecten te beheren om doelstellingen te verwezenlijken’. Wij willen deze doelen ook nastreven en je begeleiden in de ontwikkeling hiervan.

Het doel

Je wordt uitgedaagd om beter te presteren, om ondernemendheid te genereren en om tot een passende keus in het vervolgonderwijs te komen.

Wat levert ondernemend leren op?

Zelfstandig denkende, kritische leerlingen met ondernemendheid als attitude en doen als motto. Voor jezelf betekent dit dat je binnen de veranderende maatschappij meer mogelijkheden zult hebben.

Wat betekent dit concreet:

 • In vier dagen de stof van het reguliere programma door;
 • Je hebt het vakkenpakket: econ, ges, wisA, m&o en Duits of Frans;
 • Een dag voor het Ondernemen; Meer eigen tijd investeren in school;
 • Een breder programma dan ‘enkel’ het reguliere;
 • De ruimte om je onderne mende vaardigheden te ontwikkelen!

Mogelijke modules die aanbod kunnen komen:

 • Oriëntatie op het bedrijfsleven, stages lopen bij verschillende bedrijven en bedrijfsbezoeken;
 • Persoonlijk plan: wat zijn de sterke punten en zwakke punten. Je competentieontwikkeling;
 • Kennismaken met het ondernemerschap. Het opzetten van een eigen bedrijf. Hierin komt onder andere terug: marketingplan, basiskennis boekhouden, junior company, basiskennis ondernemerschap en sales.
 • Profielwerkstuk op het hbo in combinatie met loopbaanoriëntatie. Het volgen van modules op het hbo en tegelijkertijd opdrachten maken voor het profielwerkstuk
 • Communicatie
 • Samenwerken
 • Research
 • Etiquette
 • Psychologie
 • Spaans
 • Business Engels

Dit zoveel mogelijk in samenhang en zeker in samenspraak met reguliere vakken, bv. M&O, economie, Nederlands, Engels, Duits, Frans.