Niveaus per locatie

Leerjaar 1 & 2 (brugjaren) - dakpanklassen

Als je bij ons op Het Assink start, dan kom je in een zogenaamde dakpanklas. In een dakpanklas worden twee niveaus gecombineerd. Bijvoorbeeld vmbo theoretische leerweg en havo. Je hebt twee jaar de tijd om te ontdekken welk niveau het meest geschikt is voor jou. Zowel de lesstof als het leertempo wordt op jouw niveau aangepast. In het derde jaar ga je vervolgens verder met vmbo-bb, vmbo-kb, vmbo-g/tl, havo, vwo, vwo-plus en/of gymnasium.

Leerjaar 3 & hoger - kies het niveau dat bij je past

In het derde jaar kies je het niveau dat het beste bij jou past. Hieronder kun je zien op welke locatie je welk niveau kunt volgen vanaf leerjaar 3.