Mogelijkheid bestuurlijke fusie

Toekomstbestendig onderwijs in onze regio

Het Assink lyceum en het Staring College onderzoeken de mogelijkheden voor een bestuurlijke fusie. Wat betekent dit voor leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers?

Wij werken er hard aan om de jongeren in onze regio goed en divers middelbaar onderwijs te bieden, dichtbij huis. Dit willen we doen vanuit een organisatie waar genoeg mogelijkheden en middelen zijn voor extra aanbod, op alle niveaus. Ook buitenschools. En waar voldoende, uitstekende docenten zijn die plezier hebben in hun werk. De krimp in de regio en daling van het aantal leerlingen hebben echter gevolgen voor onze school. 

Gelijkwaardige samenwerking

Om verzekerd te zijn van financieel gezond en toekomstbestendig onderwijs in onze regio, hebben we vorig jaar met een organisatieadviesbureau verschillende oplossingsrichtingen onderzocht. Hun advies is om de optie van een bestuurlijke fusie tussen het Assink lyceum en het Staring College te verkennen. De raden van toezicht en de bestuurders van beide scholen hebben dit advies overgenomen.

De bestuurlijke fusie is een gelijkwaardige samenwerking, waarin beide scholen geheel zelfstandig blijven. Ook de schoolleiding blijft haar eigen koers varen. De nieuwe bestuursvorm zorgt vooral dat we breed en kwalitatief goed onderwijs in onze regio kunnen blijven bieden. Het betekent ook meer baanzekerheid voor medewerkers van beide scholen. Maar het Assink lyceum blijft het Assink lyceum en het Staring College blijft het Staring College. 

De mogelijkheid wordt nu nog onderzocht. Voor de zomer komen de schoolbesturen met een concreet voorstel voor de raden van toezicht. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Houd dan onze website in de gaten!

In onderstaande video leggen we ook uit wat de mogelijke bestuurlijke fusie inhoudt en wat dit betekent voor leerlingen, ouders en medewerkers.