Ontwikkelingen rond ons Talentgericht onderwijs

Wij zijn Talentgericht onderwijs!

We zijn dit schooljaar op het Assink lyceum begonnen met de uitrol van een uniek onderwijsconcept: Talentgericht onderwijs. De afgelopen jaren hebben we samen hard gewerkt aan deze onderwijsvorm die volledig gericht is op het ontdekken en ontwikkelen van talenten bij onze leerlingen. De bouwstenen stamtijd, basistijd, ateliertijd en toptijd vormen een prachtige basis voor de manier waarop wij ons onderwijs ingericht hebben. 

Om onze kijk op Talentgericht onderwijs duidelijk naar voren te brengen hebben we een aantal maanden geleden gekeken of we onze positionering verder konden aanscherpen. Tijdens dit traject hebben we besproken waar wij als Assink lyceum voor willen staan en hoe wij ons kunnen onderscheiden. We kwamen toen tot de conclusie dat Talentgericht onderwijs niet is wat we doen, maar wie wij zijn. Het Assink lyceum ís Talentgericht onderwijs! 

De leerling staat centraal in ons nieuwe logo 

Wij onderscheiden onszelf door ons unieke Talentgericht onderwijsconcept. Dit zit niet alleen in het verhaal dat wij vertellen, maar ook in de manier waarop wij onszelf visueel presenteren. Een logisch vervolg was dus om te kijken of ons huidige logo en onze huisstijl nog wel pasten bij wat we willen uitstralen. Om ook in de toekomst herkenbaar te blijven als een school met een duidelijke visie en identiteit besloten we om onze huisstijl in een nieuw jasje te steken. 

Ons nieuwe logo is nog steeds kleurrijk, maar teruggebracht tot de vier kleuren van onze bouwstenen. Deze bouwstenen vormen samen ons onderwijs en draaien om het middelpunt: de leerling. De naam van onze school staat daarom bewust niet langer in het centrum van ons logo. Ook het woordje ‘het’ valt weg voor ‘Assink lyceum’; wij plaatsen tenslotte niet onszelf, maar onze leerlingen op de voorgrond. 

Elke bouwsteen geeft een tijdsverloop weer waarin leerlingen kunnen versnellen, vertragen of verdiepen. Het verloop is per bouwsteen aangegeven door een kleurverloop. Elke kleur begint donker en verglijdt in de cirkel naar een lichtere variant. Ons Talentgericht onderwijs komt zo direct al naar voren in het logo! 

De openingen in de gekleurde cirkels staan voor de persoonlijke leerroute die de leerling aflegt. Met een beetje verbeeldingskracht kun je de cirkels zo draaien dat de openingen dezelfde kant op staan. Wanneer de leerling ons aan het einde van zijn middelbare schooltijd verlaat ligt de wereld voor hem of haar open door de ontwikkeling die bij ons is doorgemaakt.

Een nieuwe en gepersonaliseerde slogan

Onze nieuwe slogan is “Tijd voor jouw talent”. Het woord ‘tijd’ is afgeleid van ons Talentgericht onderwijs, waar onze leerlingen de tijd krijgen voor hun ontwikkeling. Tijd om zichzelf te ontdekken, te vertragen, versnellen of verdiepen. Maar ook tijd om hun talent te ontdekken en vervolgens verder te ontwikkelen. Of zich juist te richten op iets waar in eerste instantie niet direct het talent ligt. Maar wat zich wel naar talent kan ontwikkelen! 
Met het woord ‘jouw’ geven we aan dat elke leerling uniek is en dat we ook naar ieders talent en situatie kijken. ‘Tijd voor jouw…’ hebben we nog verder uitgewerkt. We kunnen het op allerlei manieren terug laten komen, waarbij de nadruk steeds ligt op de persoonlijke leerroute van onze leerlingen: 

Tijd voor jouw…

* …toekomst
* …taalkeuze
* …tempo
* …coaching
* …extra ondersteuning
* …leerdoelen
* …pauze
* …klasgenoten
* …vakantie

In de loop van het nieuwe schooljaar zal de nieuwe huisstijl, waaronder het nieuwe logo, zichtbaar worden.

Huisvesting volgens Talentgericht onderwijs

Talentgericht onderwijs heeft ook invloed op de inrichting, sfeer en beleving van onze schoolgebouwen. We creëren verschillende ruimten waar leerlingen in groepjes kunnen werken, maar ook zelfstandig. Aan een hoge tafel, een lage tafel, of lekker op de bank. Onze nieuwe huisstijl helpt ook bij het invullen van de gewenste uitstraling. We gebruiken natuurlijke materialen en rustige kleuren, afgeleid van onze huisstijl. De eerste resultaten zullen binnenkort zichtbaar zijn op onze locatie aan de Rekkenseweg in Eibergen en op de Bouwmeester in Haaksbergen. 

Op de Rekkenseweg speelt de samenvoeging met de Julianastraat. Hiervoor is een herinrichting van het gebouw noodzakelijk. We vinden het belangrijk dat vanuit verschillende perspectieven wordt meegedacht over de herinrichting, daarom zijn zowel leerlingen als medewerkers betrokken bij de plannen. In verschillende werkgroepen werken we nu onder meer aan de herinrichting van gangzones, werkleercentra (WLC’s) en de kantine. Ook het buitenaanzicht van het gebouw wordt onder handen genomen. Ook op de Bouwmeester zijn we samen met medewerkers en leerlingen bezig met de vernieuwde WLC’s. 

Ons Technologisch Centrum voor beroepen van de toekomst

Vanuit het Sterk Techniek en Technologisch Onderwijs (STTO), een landelijk initiatief om meer leerlingen te interesseren voor techniek en technologie, werken we aan een Technologisch Centrum (TC). Hier laten we leerlingen kennis maken met de uitdagingen en mogelijkheden van het werken met techniek in de breedste zin van het woord. Zo krijgen zij de kans om te verkennen of en hoe onderwerpen als techniek, digitalisering en robotisering passen bij hun talenten.

We werken met thema’s die gebaseerd zijn op Smart Industry. Denk bijvoorbeeld aan agro en food, automotive, bouw en constructie, energie, lucht en ruimtevaart en medische zorg. Wij richten ons op een doorlopende leerlijn die al start in groep 7, ook op niet-technische profielen. Want techniek is door alles verweven, dus alle profielen zullen met techniek en technologie te maken krijgen. Zo bereiden we onze leerlingen voor op de beroepen van de toekomst.

Onze regio staat in de top van meest innovatieve regio’s van Nederland. Daarom werken we samen met het Marianum, het Staring College en Zone College aan toekomstgericht onderwijs. We zoeken ook meer samenwerking met het bedrijfsleven, die onderzoeksproblemen met het Technologisch Centrum kunnen delen. De leerlingen gaan hiermee aan de slag en leren op deze manier zowel binnen als buiten onze school.

Daarnaast zoeken we de verbinding met het primair onderwijs. We voeren gesprekken met verschillende basisscholen in de regio, zodat op termijn het Technologisch Centrum eveneens voor basisschoolleerlingen ingezet kan worden. De eerste pilot zal komend schooljaar worden opgestart.