Het Assink lyceum integreert twee locaties

Van krimp naar kans:
Het Assink lyceum integreert twee locaties tot stevige onderbouwlocatie voor Talentgericht Onderwijs 

HAAKSBERGEN – 22 september 2020

Het Assink lyceum staat voor uitstekend eigentijds onderwijs. Tegelijk wordt de school geconfronteerd met de gevolgen van de demografische krimp in de regio. Om de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs te borgen en het eigentijdse onderwijs via het onderwijsconcept Talentgericht Onderwijs verder te versterken, is Het Assink lyceum voornemens om de huisvesting in de gemeente Berkelland anders te organiseren.

Dit schooljaar startte Het Assink lyceum op al zijn locaties met de stapsgewijze invoering van het unieke onderwijsprogramma Talentgericht Onderwijs. Het onderwijsprogramma brengt hiermee een onderscheidend aanbod in de regio. Het uitgangspunt is dat elke leerling eigen interesses, kwaliteiten en talenten heeft en regie heeft over de eigen leerroute. 

Behoud breed, goed, toekomstgericht onderwijsaanbod

Tegelijk ziet Het Assink lyceum zich gesteld voor de gevolgen van de sterke demografische krimp in onze regio, die ook op Het Assink tot een daling van het leerlingenaantal leidt. Als leerlingenaantallen dalen ondervinden scholen direct financiële consequenties, want het aantal leerlingen bepaalt hoeveel budget een school heeft. Daarmee heeft krimp ook gevolgen voor de instandhouding van het onderwijs en de borging van de onderwijskwaliteit. Omdat Het Assink lyceum op een financieel gezonde manier een breed, goed en toekomstgericht onderwijsaanbod in de regio wil behouden, is het bestuur nu voornemens om het aantal locaties terug te brengen van vijf naar vier.

Eén stevige onderbouwlocatie

Dat betekent dat met ingang van schooljaar 2021-2022 de twee onderbouwlocaties in de gemeente Berkelland – de locaties Julianastraat en Rekkenseweg – worden geïntegreerd in één stevige onderbouwlocatie (voor de leerjaren 1 en 2) op de Rekkenseweg. “Doordat daar straks wat meer leerlingen zitten, ontstaat er een stevige onderbouwlocatie waar we het Talentgericht Onderwijs nog beter tot zijn recht kunnen laten komen”, vertelt bestuurder Jozef Geurtzen. “Zo zijn er plannen voor de ontwikkeling van een FabLab of ‘maakruimte’ speciaal voor techniek- en technologie-onderwijs.” Ook de doorgaande lijn met het PO – die van groot belang is voor de ontwikkeling van leerlingen – kan Het Assink op die manier beter vormgeven.

De locatie Julianastraat zal met ingang van augustus 2021 haar deuren sluiten. De meeste leerlingen zullen vanaf volgend schooljaar onderwijs krijgen in de onderbouwlocatie aan de Rekkenseweg in Eibergen. Een deel gaat daarna – zoals gepland – naar de bovenbouw van het vmbo aan de Parallelweg in Neede en een ander deel zal doorstromen naar leerjaar 3 van het havo of vwo op de locatie Bouwmeester in Haaksbergen.

Besluitvorming

De komende periode spreken de medezeggenschapsraad en de raad van toezicht van Het Assink lyceum zich uit over de plannen voor de integratie van de onderbouwlocaties.
 

Downloads