Gymnasiumleerlingen helpen RETERRA aan nieuwe ideeën

RETERRA verwerkt gras van gemeenten voornamelijk tot compost. Maar er is veel meer mogelijk! Begin februari had RETERRA een digitale afspraak met het leerlingenadviesbureau van Het Assink lyceum uit Haaksbergen. De leerlingen uit gymnasium 3 gaan als deelnemer van het educatieve project Adviseurs van de Toekomst RETERRA de komende weken adviseren over innovatieve toepassingen voor de verwerking van gemaaid bermgras.
 
Als straks de lente weer aanbreekt en alles weer begint te groeien en te bloeien, dan doet ook het bermgras vrolijk mee. Gemeente Haaksbergen maait de bermen langs wegen en dit levert bakkenvol gras op. RETERRA verwerkt het gras van gemeenten voornamelijk tot compost. Maar er is veel meer mogelijk! Gemaaid gras bevat nog heel veel vezels en mineralen. Leerlingen van gymnasium 3 van Het Assink lyceum uit Haaksbergen gaan RETERRA adviseren welke alternatieve hoogwaardige producten zij kan maken van al dat gras.
 
Als deelnemer van het educatieve project Adviseurs van de Toekomst van Natuur en Milieu Overijssel vormen de leerlingen een adviesbureau. Begin februari had Gerard Kuipers, directeur van RETERRA, een digitale afspraak met de spiksplinternieuwe leerling-directeur en medewerkers om de opdracht officieel te overhandigen. Om een goed advies op te kunnen stellen, gaan de leerlingen zich verdiepen in het huidige verwerkingsproces van bermgras en gaan ze op zoek naar innovatieve alternatieven. Het adviesbureau Problem&Solution presenteert haar advies over een paar weken aan RETERRA en partners van het programma Circulaire Economie van provincie Overijssel. 

Programma Circulaire Economie

Overijssel is hard op weg naar een circulaire economie. Provincie Overijssel wil de nationale doelstellingen halen: de economie in 2050 volledig laten draaien op producten en grondstoffen die worden hergebruikt. Provincie Overijssel doet dit samen met bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek, beleid, uitvoering en bestuur. Zij gaan er met elkaar voor zorgen dat deze transitie Overijssel een economische impuls geeft. Provincie Overijssel wil ook graag jongeren betrekken bij de transitie, onder andere door het educatieve project Adviseurs van de Toekomst.

Adviseurs van de Toekomst

De frisse blik en creativiteit van jongeren kunnen professionals helpen met verrassende ideeën en nieuwe inzichten! Het educatieve project Adviseurs van de Toekomst van Natuur en Milieu Overijssel koppelt het onderwijs aan overheden, bedrijven en organisaties rondom actuele duurzaamheidvraagstukken en beleidsprogramma’s. Leerlingen en studenten uit het voortgezet onderwijs en MBO gaan als adviesbureau aan de slag met een echte opdracht bij een echte opdrachtgever. Adviseurs van de Toekomst draait sinds 2012 in Overijssel en er hebben al ruim 200 klassen aan deelgenomen.


Website RETERRA