Gymnasiasten eren de klassieken 

Op vrijdag 2 oktober kwamen alle gymnasiasten van Het Assink lyceum bijeen om een dag lang de klassieken te eren. Tijdens deze klassieke marathondag vinden allerlei activiteiten plaats. Deze dag is uniek, omdat gymnasiasten van leerjaar 1 tot en met leerjaar 6 projectmatig samenwerken aan verschillende opdrachten.  

Het heden begrijpen door de oudheid te bestuderen 

De klassieke marathondag is georganiseerd naar aanleiding van het jaarthema fusis, wat groei of ontwikkeling betekent. Het doel van de dag is om het heden te begrijpen door de oudheid te bestuderen. Leerlingen Elise Pardijs en Fabian Leferink blikken terug op deze bijzondere dag. 

Elise, uit 5 vwo, vertelt: ‘Mevrouw Hegeman, directeur van Het Assink, opende de dag met een mooi verhaal over welke symbolen zij zelf met groei associeert. Zo liet ze zelf een beeldje zien die ze had gekocht in Indonesië. Nadat we aandachtig geluisterd hadden, mochten we zelf aan de slag met verschillende interessante workshops.’ 

Van ‘geitje offeren’ tot creatief kleien  

Bij de workshop ‘Het atoommodel’ ontdekten de leerlingen dat al vanaf de 5e eeuw voor Christus geleerden nadachten over de deeltjes waaruit de fysieke wereld bestaat. En dat het atoommodel in de loop der eeuwen steeds verder is verfijnd. Bij de workshop ‘Geitje offeren’ werd gelukkig niet echt een dierenoffer gebracht, maar ervoeren de leerlingen hoe complex de Griekse godsdienst is. Er zijn meerdere goden, dat was hen bekend, maar dat die soms in dezelfde domeinen (bijvoorbeeld 'zee') invloed hebben, dat maakt het ingewikkeld. Want aan wie moest je als Griek dan je geitje offeren? Bij de creatieve workshop konden leerlingen onder andere het karakter van een klassiek personage in klei uitbeelden.  

Ontdekken en discussiëren

Er was daarnaast een spel over de held Odysseus. Door verschillende opdrachten uit te voeren hoopten de leerlingen als een ware Griekse held met waar mogelijk nog een aantal makkers het einddoel te halen. Er waren ook practica, waarbij leerlingen inzicht kregen in de groei van bijvoorbeeld gist. Daarnaast waren er verschillende films, waarna leerlingen klassikaal discussieerden over de karakters van hoofdfiguren, en de al dan niet kloppende weergave van de antieke wereld. En hoe heerlijk is het als je kunt deelnemen aan de workshop ‘het maken van een klassieke en verantwoorde lunch’. Deze lunch viel natuurlijk bij alle gymnasiaste enorm in de smaak. 

Leerzame en gezellige dag! 

Aan het einde van de dag werd door de leerlingen een nieuw jaarthema gekozen: bellum et pax, ofwel oorlog en vrede. Dit thema is leidend in verschillende projecten, voorstellingen en uiteindelijk ook de jaarlijkse klassieke marathondag. Fabian, leerling uit 5 vwo is enthousiast over de dag: ‘Het was een leerzame dag, maar ook een hele gezellige dag! Het is erg leuk om ook samen te werken met leerlingen uit andere leerjaren. Daar leer je uiteindelijk zelf ook weer van. Het doel van de dag was het heden beter te begrijpen door de oudheid te bestuderen. En dat is zeker gelukt!