Fiets4Safe Van Brakelstraat

Fiets4Safe: een gastles over verantwoord fietsgebruik

Woensdag 20 februari hebben de leerlingen uit het 1e leerjaar van onze locatie Van Brakelstraat een gastles over verantwoord fietsgebruik gehad van de theatergroep Fiets4Safe.

Met een heuse rechtszaak en acteurs in de rol van advocaten en rechter werd de leerlingen eigentijdse en praktijkgerichte informatie geboden. Hierbij stond het aanspreken op onverantwoord en risicovol gedrag en vooral ook het benadrukken van positief gedrag in het verkeer centraal.

Tijdens Fiets4Safe stonden de volgende onderdelen centraal:

  • Gebruik van de fiets in relatie tot de omgeving (verlichting, kleding, remmen, tassen).
  • Attentiewaarde voor de omgeving waarin men rijdt (sociaal en verantwoord rijgedrag op de openbare weg, met z’n drieën fietsten, bellen, appen, gamen, muziek luisteren)
  • Belangrijke verkeersregels ten aanzien van de verbetering van verkeersveiligheid (oversteken, afslaan, rood licht, rotondes, voorrang nemen of verlenen)
  • Proactief en alert zijn in het verkeer: spreek elkaar sneller aan, corrigeer vrienden/vriendinnen en draag je verkregen inzichten over op andere jongeren.

De leerlingen kregen eerst een korte inleiding in de wereld van fietsgedrag en gedrag van automobilisten. Daarna werd een eigentijdse videoclip met scholieren en automobilisten getoond welke de basis vormde voor een rechtszaak. In de videoclip kwamen allerlei risicovolle scènes aan bod. Deze videoclip is voorzien van scherp en eigenzinnig commentaar van niemand minder dan Edwin Evers. Na het tonen van de videoclip werd het podium razendsnel veranderd in een rechtszaal inclusief katheders, advocaten en een rechter. De leerlingen vormden de deskundige jury en mochten het verstandige oordeel vellen over een aantal precaire situaties tussen fietsers en automobilisten. Wie zat goed en wie zat fout? De advocaten hielden hartstochtelijke pleidooien.

Kortom, het geweten en daarmee ook het bewustwordingsproces van de leerlingen is stevig op de proef gesteld. De rechtszaak werd afgesloten met een enerverende quiz over fietsgedrag en regels. 

Fiets4Safe Van Brakelstraat