Doetijd: toekomstgericht onderwijsprogramma vmbo

Afgelopen donderdag 27 juni vond de Meesterproef plaats. De feestelijke afsluiting van twee jaar Doetijd voor alle leerlingen uit klas 2 vmbo bb/kb. De leerlingen presenteerden hun meesterstuk aan hun ouders, nieuwe bovenbouw docenten en andere genodigden. In de laatste periode van Doetijd hebben deze leerlingen keihard aan hun Meesterstuk gewerkt. Het resultaat? De meest innovatieve ideeën en de allermooiste creaties. 

Meesterlijk! 

Wendy Kok, projectleider van Doetijd, blikt terug op de avond: ‘In één woord: Meesterlijk! Ik ben zo trots op de leerlingen klas 2 vmbo-basis kader niveau van Het Assink lyceum én hun mentoren! Wat een fantastische presentaties en Meesterstukken hebben ouders en docenten van de bovenbouw locatie Parallelweg mogen zien. Niet alleen een feestje als afsluiting van twee jaar Doetijd, maar ook een kennismaking met het gekozen profiel, nieuwe docenten en de school: een zichtbare doorlopende leerlijn, wauw! De trotse koppies van leerlingen, ouders én docenten, hebben me geraakt. Na jaren bikkelen en geloven in een onderwijsconcept was vanavond opnieuw duidelijk waar we dit voor doen!’ 

Vmbo negatief in het nieuws 

Terugkijkende op schooljaar 2018-2019 domineerde het onderwijs in het algemeen en het vmbo in het bijzonder het nieuws. Echter niet altijd in positieve zin. Met name het vmbo heeft het zwaar te verduren wat betreft beeldvorming. Het Assink lyceum geeft een tegengeluid met Doetijd als een toekomstgericht onderwijsprogramma voor vmbo-leerlingen. De leerlingen zijn hierbij aan zet! Zij organiseren hun eigen leren door het maken van keuzes wat betreft de inhoud en het organiseren van hun leren. Dit in tegenstelling tot klassiek onderwijs met de docent voor de klas en de leerling consumerend in de klas. Daarbij vindt het leren niet zittend tussen vier muren van een klaslokaal plaats, maar actief binnen en buiten school. 

Doetijd zorgt voor een betere aansluiting op behoeften vmbo-leerling 

Met het unieke onderwijsconcept Doetijd laten wij het onderwijs beter aansluiten op de behoeften van de vmbo-leerling en bereiden we ze beter voor op de toekomst. Doetijd staat voor 'Denken, Ontwikkelen en Ervaren' (DOE).  Bij Doetijd gaan leerlingen de eerste twee jaar elke 5 weken aan de slag met een gekozen opdracht binnen een centraal thema. Leerlingen kiezen als team een opdracht binnen een centraal thema, waarna zij middels hulpvragen een mini-onderzoekje uitvoeren om vervolgens van experts te leren binnen of buiten school. In een ontwerp- en ontwikkelproces maken zij een product passende bij hun opdracht.