Brugpiepers krijgen Creatief Technologisch Centrum

Zelf een spelcomputer bouwen? Of een honderd procent duurzame auto ontwerpen? Vanaf augustus 2021 kunnen eerste- en tweedejaars leerlingen van de locatie Rekkenseweg in hun eigen Creatief Technologisch Centrum (CTC) aan de slag met de nieuwste technologieën en technieken. Naast werken met bestaande technieken, maken de jongeren in het CTC kennis met o.a. virtual reality (VR), 3D-printen, lasercutter, augmented reality en drones. Het Assink hoopt daarmee meer leerlingen enthousiast te krijgen voor techniekonderwijs.

Open leercentrum

In het nieuwe open leercentrum bevinden zich, naast de apparatuur en machines, ook plekken waar leerlingen kunnen presenteren of in groepjes overleggen. In het CTC bedenken ze creatieve en innovatieve oplossingen voor actuele thema’s als duurzaamheid, hergebruik of energietransitie. Naast de nieuwste technologische snufjes leren de jongeren bestaande technieken. Eenmaal vertrouwd met de apparatuur en machines, dan kunnen ze die kennis inzetten bij het oplossen van hun zelf geformuleerde onderzoeksvragen of opdrachten. 

Bedrijfsleven denkt mee

Doel is om het lokale bedrijfsleven structureel te betrekken bij het techniekonderwijs in het CTC. Immers, zo vindt Het Assink lyceum, de theorie moet verbonden worden aan de praktijk. De Ondernemersvereniging Neede, de Bedrijfsverenging Bedrijfsterreinen Eibergen (BvBe), Platform Berkelland, Michiel Braakman (aanjager bedrijfsleven Berkelland) en Hielke Dijkstra van Trios BV in Neede denken mee over hun rol binnen het nieuwe techniekonderwijs. Dat kan variëren van het beschikbaar stellen van expertise, apparatuur, het aanleveren van onderzoekvragen of problemen waarvoor creatieve oplossingen nodig zijn.

Realisatie

De realisatie van het technisch centrum is mogelijk vanuit een samenwerkingsverband met het Marianum, Staring College en het Zone College en deels bekostigd met gelden uit de regeling Sterk Techniekonderwijs. Met die regeling wil o.a. het ministerie van OCW het techniekonderwijs in Nederland versterken. 

Samenwerking primaire onderwijs

Naast de samenwerking met het bedrijfsleven, zoekt Het Assink de verbinding met het primair onderwijs. Net als in het voortgezet onderwijs stimuleert de overheid ‘wetenschap en techniek’ in het basisonderwijs. Gesprekken met verschillende basisscholen in de regio zijn gaande. Op termijn kan het Creatief Technologisch Centrum eveneens voor basisschoolleerlingen ingezet worden.