BestuurdersBlog #3

Kwaliteit 

Wat is een goede school en wanneer is een school slecht? Dat hangt van veel factoren af en het hangt af van aan wie je het vraagt. Een leerling in de tweede klas vindt andere dingen belangrijk dan een examenleerling. Een startende docent vindt andere dingen belangrijk dan een docent die al dertig jaar voor de klas staat. Een moeder van een vaak gepeste puber kijkt heel anders tegen “goed” aan dan een vader van een slecht gemotiveerde 3 havo-leerling. 

En gaat het over de school of over de klas waarin je zit, de docenten die je toegewezen krijgt of de mentor van dit schooljaar die je heel tof vindt? Vaak heeft je oordeel te maken met de verwachting die je hebt van je school of van je leven op school. Soms is een school heel leuk om op te zitten maar zijn de resultaten van de leerlingen minder goed. 

Het helpt al als je duidelijk maakt waar je voor staat, wat je als school te bieden hebt en dat je dat dan ook waarmaakt. Goed communiceren is altijd belangrijk, maar ook luisteren naar de verschillende stemmen in de school en daar ook iets mee doen. Dat valt voor een school vaak niet mee, er zijn zoveel belangen en kanten dat er altijd wel een groep is die zich minder gehoord voelt, of die we echt vergeten zijn.  

De onderwijsinspectie kijkt ook naar onze kwaliteit, ze heeft daar heel veel “indicatoren” voor. Hoeveel leerlingen overgaan en slagen, maar ook of al onze beleidsplannen wel op orde zijn. Daarnaast kijkt ze naar de kwaliteit van de lessen en van de manier waarop we met leerlingen met leer- en gedragsproblemen omgaan. Hoe we het gepland hadden en hoe het uitpakt, ze bezoeken lessen en ze praten daarover ook met ouders, leerlingen en docenten.  

Vorig jaar bleek dat met name onze havo-afdeling op veel aspecten slecht scoorde en we werden door de inspectie als “zeer zwak” beoordeeld. We hebben in het afgelopen jaar veel gedaan; geschoold, getraind en plannen bijgesteld. We hopen dat dit te merken is in de lessen. De resultaten van onze leerlingen zijn wel weer op het gewenste niveau. 

Op 29 en 30 maart aanstaande komt de inspectie met drie inspecteurs onze school bezoeken om te onderzoeken of we inderdaad beter zijn geworden. Ze zijn natuurlijk kritisch, want de vorige keer was het niet goed. Dat mag natuurlijk, de inspectie kijkt namelijk namens de overheid (namens ons allemaal dus) en de overheid wil dat alle scholen in Nederland goed zijn, volgens de normen die landelijk zijn vastgesteld. 

En ondertussen gebeurt er van alles, Corona, sluiting en heropening van de scholen, gedeeltelijk afstandsonderwijs. Of zoals John Lennon al zong “life is what happens to you while you're busy making other plans”. Er gebeurt in ons bestaan veel meer dan dat we gepland hadden; hoe we daarmee omgaan telt. 

Als we daarbij fouten maken worden we daar graag op aangesproken, want van je fouten kun en moet je leren. En leren, daar zijn we van!

Dirk Speelman
Bestuurder a.i.

Wil je reageren? Stuur dan een mail naar d.speelman@hetassink.nl