BestuurdersBlog #2

Als het leren van leerlingen het belangrijkste doel is op een school, is natuurlijk de vraag hoe je dat leren zo optimaal mogelijk laat plaatsvinden. De manier waarop ons onderwijs nu is ingericht, is wellicht erg efficiënt en betaalbaar maar helpt niet iedere leerling even goed.  

De leerlingen moeten zich eigenlijk aanpassen aan de schoolorganisatie en echte aandacht voor wat een leerling nodig heeft, ontbreekt vaak. Er is veel onderzoek gedaan naar wat wel werkt en daar is best veel over bekend. Naar een meer ideale leeromgeving te groeien is echter lastig omdat al onze systemen op elkaar zijn afgestemd; pas je één of twee zaken aan dan gaat het overal haperen, pas je alles ineens aan dan raken we helemaal van slag. Dus laten veel scholen het bij kleine aanpassingen. Ik zie dat we bij Het Assink toch proberen het hele systeem langzaam om te vormen, dat is heel ambitieus en kost veel tijd en energie van iedereen. En geduld. Ons Talentgericht onderwijs is een goede ontwikkeling maar wel een heel grote verandering. 

Vanwege alle corona-ontwikkelingen en de werkdruk die dit met zich meebrengt hebben we al veel veranderingen die we gepland hadden voor dit jaar van het programma gehaald. 

Eén van de belangrijkste, bewezen factoren voor goed leren is de docent. Hij/zij is de drijvende, inspirerende en motiverende kracht voor de leerling. 

We kunnen in de organisatie nog zoveel veranderen, in de kern draait het om de veranderende rol en aanpak van de docenten in de lessen. Bij kwaliteitsverbetering (onderwijsinspectie) en ook bij het invoeren van Talentgericht onderwijs. 

En die docenten zien zich, dit coronajaar, voor heel veel veranderingen en uitdagingen gesteld. Op afstand lesgeven aan afkortingen zonder gezicht, soms aan meer mensen dan alleen hun leerlingen, anderen luisteren ook mee. En dat terwijl ze hele dagen eenzaam op hun zolderkamer zitten, of aan de keukentafel met hun eigen kroost in zicht. Toetsen op afstand. Lessen die helemaal niet (goed) te doen zijn zoals kunstvakken of bewegingsonderwijs. Dan weer even naar school voor examenleerlingen. Veel gedoe, veel eisen, veel onzekerheid en weinig steun van collega's of leidinggevenden. Niet even een praatje in de personeelskamer of een schouderklopje op de gang. 

En nu mogen leerlingen gelukkig weer af en toe naar school, de docent gaat dus nog meer multitasken. Hij/zij mag een groepje in de klas lesgeven en tegelijkertijd een groep thuis, orde houden in het lokaal en hopen dat het thuisfront blijft aangehaakt. Deze week gebruiken we om de zaken goed te regelen maar ik heb grote zorg over de draagkracht van onze docenten. Terwijl ze zo belangrijk zijn. Ik hoop dat het zien van leerlingen en echt met ze spreken ook de docenten energie geeft zodat ze het vol kunnen houden. 

Ondertussen blijven we duimen voor een versnelling van de vaccinaties en mogelijk een testpraktijk op school dat veel meer mogelijk maakt. 

Gelukkig gloort de lente, we blijven optimistisch! 

Dirk Speelman
Bestuurder a.i.

Wil je reageren? Stuur dan een mail naar d.speelman@hetassink.nl