Afdeling havo krabbelt weer op

Verschenen in de Tubantia op vrijdag 22 januari 2021

De havo-afdeling van Het Assink lyceum is weer op de goede weg. Na het oordeel 'zeer zwak' door de onderwijsinspectie, zijn alle zeilen bijgezet om het onderwijs te verbeteren, niet alleen op de havo-afdeling. Donderdag 21 januari zijn de ouders bijgepraat in een online-bijeenkomst.

Het besef was er al voor het oordeel van de onderwijsinspectie: "We hadden zelf al geconstateerd dat op een aantal punten niet de kwaliteit realiseerden die wij eigenlijk wilden", omschrijft directeur Ingrid Hegeman. Daarom vroeg zij zelf ook aan de inspectie om bij haar bezoek speciaal naar de havo te kijken en mee te denken over versterken van de afdeling. Dat vervolgens het predicaat 'zeer zwak' eruit rolde, was nog wel een flinke domper.

Twee aspecten

Hegeman hecht eraan om erop te wijzen dat het predicaat is gestoeld op twee aspecten en niet het totale onderwijs. Met de invoering van het Talentgericht onderwijs zijn inmiddels bovendien grote stappen gemaakt. Een groot verschil met eerdere jaren is, dat Het Assink nu schoolbreed stuurt op kwaliteit. "In het verleden was dat heel fragmentarisch. De teamleiders zijn nu veel meer bij de lessen om te observeren, er wordt veel meer overlegd met de vakgroepen."

Als er onderwijskundig zaken niet helemaal goed liepen, werd in voorgaande jaren altijd bijgestuurd op dat ene punt. De laatste jaren kiest Het Assink lyceum voor een totaalpakket. Dus niet alleen binnen havo wordt de lesmethode verbeterd, maar lyceumbreed gaat het onderwijs op zijn kop. Dat laatste ook omdat het schoolteam bewust kiest voor een modernere vorm van onderwijs, meer maatwerk, zodat elk individu zich optimaal kan ontwikkelen.

Ruim twee jaar geleden constateerde Het Assink zelf al de centrale eindexamens werden door de havo-afdeling niet goed genoeg gemaakt en dat er vrij veel leerlingen afstroomden naar een lager niveau. Vandaar dat de onderwijsinspectie bij het reguliere schoolbezoek werd gevraagd met name bij de havo kritisch mee te kijken. De inspectie let daarbij op meerdere onderdelen.

Zij kwam tot het oordeel dat de manier waarop docenten les geven goed was en dat er voldoende variatie was. Maar er werd onvoldoende onderwijs op maat gegeven. Die kritiek was voor Het Assink geen verrassing. De school was op dat moment druk in voorbereiding van het Talentgericht onderwijs, dat met ingang van dit schooljaar is ingevoerd. Daarmee wordt tot in detail maatwerk verricht, door leerlingen buiten de reguliere lessen om individueel aan hun eigen verbeterpunten te laten werken.

Binnen teamverband wordt zeer nauw samengewerkt, de prestaties worden nauwkeurig gemonitord en de resultaten worden in de vakgroepen te besproken om de aanpak waar nodig aan te passen.

Op de goede weg

"Wij zijn optimistisch dat we op de goede weg zijn", aldus teamleider havo, Ruud te Markvelde. "We hebben goede hoop dat de resultaten straks bij het centraal eindexamen een stuk hoger liggen dan de afgelopen jaren. Ondanks de corona." Hegeman: "Dankzij het Talentgericht onderwijs. We hebben heel erg veel gevraagd van onze leraren, de afgelopen twee jaar, om dit te bereiken."