Lwoo

Heeft uw kind op de basisschool of in het speciaal onderwijs al wat moeite met leren? Of zijn er misschien andere redenen waarom uw kind achterop raakte met de leerstof? Dan komt hij misschien in aanmerking voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Leerwegondersteunend onderwijs is een extra ondersteuning in het vmbo.

Door het lwoo is het mogelijk extra begeleiding te krijgen. Zo kunnen wij uw kind helpen om de school af te sluiten met een diploma van een van de leerwegen in het vmbo. Om voor die extra lwoo-hulp in aanmerking te komen, moet de leerling na aanmelding wel een extra test maken. Daarover krijgt uw kind tijdig bericht van ons.

PSO

Leerlingen met lwoo krijgen naast de bekende vakken onder andere het vak Praktische sector-oriƫntatie (PSO). In dit vak leren ze welke vmbo-sector het beste bij hen past door praktisch bezig te zijn.

Dicht bij huis

Uw kind kan zeker de eerste twee leerjaren dicht bij huis naar school. Het Assink lyceum biedt namelijk lwoo aan voor de eerste twee leerjaren in alle locaties waar vmbo-onderwijs wordt aangeboden. Vanaf het derde leerjaar gaan lwoo-leerlingen naar de Parallelweg in Neede.

Aandacht voor de leerling

Leerlingen die lwoo volgen, voelen zich meestal snel bij ons thuis. Onze locaties zijn niet groot en bovendien hebben zij, net als elke andere leerling, een mentor met wie ze kunnen praten en die samen met hen zal proberen eventuele problemen op te lossen.

Een goede aanpak van het huiswerk vinden we erg belangrijk en daarom besteden we aan het maken van huiswerk veel aandacht. De leraar legt uit hoe de leerling alles het beste kan aanpakken. Vaak wordt in al in de les met huiswerk begonnen.