LOB

In leerjaar 1 en 2 van vmbo-g/tl hebben leerlingen 4 uur LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding). Vooral het ontdekken van hun persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden blijkt bij verdere studie en in het latere werk waardevol.

Een van de kenmerken van DOE-tijd en LOB is dat uw kind bedrijven en instanties buiten de school leert kennen. Het Assink wil doen, ontdekken en ervaren. Onze school is sterk maatschappelijk betrokken en kiest bewust én gezamenlijk vanuit alle leerroutes voor samenwerking in de regio. Leerlingen uit het vmbo, havo en vwo krijgen in het nieuwe gebouw van Het Assink en MaxX gezamenlijk een innovatieruimte tot hun beschikking. Uw kind leert zo door te ervaren, te kiezen, te reflecteren en te netwerken in de omgeving. Met de opgedane kennis en deze praktische profieloriëntatie is uw kind goed in staat op basis van zijn of haar eigen interesses en voorkeuren te kiezen uit de vier profielen die wij aanbieden voor leerjaar 3 en 4.