Havo

Havo daagt uit om te ontdekken

Gaat uw kind na de basisschool naar havo of vwo, dan kan hij of zij bij Het Assink lyceum naar drie onderbouwlocaties. Op alle drie deze locaties wordt uw kind uitgedaagd op het niveau dat het beste bij hem past: havo, atheneum, gymnasium en vwo+.

In leerjaar 3 van havo kiezen de leerlingen een profiel dat zij vanaf leerjaar 4 gaan volgen. Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. Er zijn vier profielen waarmee een leerling zich op bepaalde studie- of beroepsrichtingen kan voorbereiden:

  • Cultuur & Maatschappij (CM)
  • Economie & Maatschappij (EM)
  • Natuur & Gezondheid (NG)
  • Natuur & Techniek (NT)

Sterk bèta-profiel

Het Assink lyceum beschikt over een sterk bèta-profiel en werkt bijvoorbeeld samen met Thales in Hengelo om leerlingen te laten ervaren wat werk in een technische omgeving kan inhouden. Er zijn samenwerkingsverbanden met Hogeschool Saxion die leerlingen de kans bieden om mee te doen met bijzondere projecten, bijvoorbeeld voor havo-talenten.

Muziek, drama en beeldende vorming

Ook ons cultuuronderwijs staat op een zeer hoog peil. Leerlingen kunnen examen doen in muziek, drama en beeldende vorming. Wij beschikken over een eigen, professioneel uitgerust theater, waar jaarlijks muziek- en dramavoorstellingen gegeven worden door leerlingen uit de onder- en bovenbouw.

International Business College

Voor havo-leerlingen die geïnteresseerd zijn in goed presteren en ondernemendheid, biedt Het Assink in de bovenbouw een speciaal programma: International Business College (IBC). De leerlingen volgen de reguliere opleiding van 4 havo in 80% van de tijd en in de overige 20% van de tijd volgt de leerling het IBC-pro­gramma. Daarin gaat het om ondernemendheid, vervolgstudie, research, ontwerp, competentieontwikkeling en toe­passing van een of meer moderne vreemde talen.

Lees meer over IBC

Download de folder International Business College

Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM)

Specifiek op de havo kunnen leerlingen het vak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) kiezen als examenvak. Bij dit vak leren de leerlingen organiseren en leidinggeven aan medeleerlingen en medewerkers tijdens sportevenementen. Zij spelen een rol in de EHBO-lessen, die alle leerlingen op Het Assink lyceum volgen. En natuurlijk krijgen zij meer uren sport per week.

Leren studeren en omgaan met elkaar

Er wordt op de havo op verschillende manieren extra aandacht besteed aan ‘leren studeren’ en het omgaan met elkaar, zodat leerlingen hun eigen (studie)gedrag leren kennen en gestimuleerd worden belemmeringen te overwinnen (projecten Who Cares, Positive Behaviour Support en Studeren met Succes).

Locaties

Voor de leerjaren 1 t/m 3 kunnen de havo-leerlingen naar de volgende Assink-locaties:

Voor de bovenbouw havo (leerjaren 4 en 5) gaan de leerlingen allemaal naar de locatie Bouwmeester in Haaksbergen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over havo op Het Assink? Neem gerust contact met ons op.