Gymnasium bij Het Assink lyceum

Gymnasium

Op het gymnasium krijgen leerlingen een brede klassieke vorming, doordat ze Latijn en Grieks als extra talen volgen en in veel vakken een koppeling gelegd wordt naar de kunst en cultuur van de Grieken en de Romeinen. Zo krijgen zij inzicht in de invloed die de klassieke culturen hebben op de huidige wereld. Van gymnasiumleerlingen wordt het nodige extra gevraagd omdat zij de klassieke talen volgen naast alle vwo-vakken en zij extra opdrachten en projecten krijgen.