Gymnasium

Heeft uw zoon of dochter vwo-advies en heeft hij of zij interesse in de klassieke oudheid en de Griekse en Latijnse taal, dan kan uw kind gymnasium-onderwijs volgen op Het Assink lyceum.

Gymnasium op Het Assink lyceum

Het heden heeft haar oorsprong in het verleden. Daarom krijgen leerlingen op het gymnasium een brede klassieke vorming. Ze leren Latijn en Grieks als extra talen. Daarnaast leggen wij bij veel vakken een koppeling naar de kunst en cultuur van de Grieken en de Romeinen. Zo krijgt uw zoon of dochter inzicht in de invloed die de klassieke culturen nog steeds op de huidige wereld hebben.

Gymnasium of atheneum?

Op het Het Assink bieden we zowel gymnasium als atheneum aan. Net als op het gymnasium worden leerlingen op het atheneum ook in zes jaar voorbereid op het wetenschappelijk onderwijs. Het grote verschil is, dat leerlingen op het gymnasium naast de vakken die atheneumleerlingen volgen vanaf de eerste klas ook Latijn en/of Grieks volgen. Van gymnasiumleerlingen vragen we dan ook het nodige extra omdat zij deze klassieke talen volgen naast alle vwo-vakken. Ook krijgen zij extra opdrachten en projecten.

Projecten op het gymnasium

Naast de lessen in de Griekse en Latijnse taal en de kunst en cultuur van de Grieken en Romeinen, wordt er binnen ons onderwijsprogramma van het gymnasium ook verschillende projecten georganiseerd. Een greep uit de gymnasiumprojecten:

  • Mythologieproject in klas 1
  • Urbs Romania in klas 2
  • Vazenproject in klas 3
  • Retorica en romereis in klas 5

Nieuwsgierig geworden? Lees meer over de projecten op het gymnasium.

Jaarlijkse gymnasiumdag

Eenmaal per jaar organiseren de onderbouwleerlingen die gymnasium volgen de gymnasiumdag. De leerlingen laten op deze dag meer zien van de projecten die op het gymnasium worden gedaan. Ze voeren o.a. een avondvoorstelling op met een specifiek thema en maken klassieke hapjes. Houd onze agenda in de gaten voor de volgende gymnasiumdag.