Dyscalculie

Voor leerlingen met dyscalculie bestaat een landelijk protocol. De overheid werkt aan een vertaling daarvan naar beleid voor lessen, ondersteuning en examens. Vooruitlopend daarop hebben wij voorlopig beleid vastgesteld. Dit houdt in dat leerlingen die met een verklaring binnenkomen, nog recht hebben op de huidige wettelijke voorzieningen. Daarnaast wordt met de locatiecoördinator ondersteuning en begeleiding en de mentor afgesproken wat er in een individueel geval méér geboden kan worden, afhankelijk van wat er in de verklaring staat. Zodra er landelijke richtlijnen zijn, passen wij ons schoolbeleid daar onmiddellijk op aan.