Doetijd

Enkele jaren geleden bestond op Het Assink lyceum de wens om het onderwijsconcept beter te laten aansluiten bij de behoeften van vmbo-leerlingen en ze beter voor te bereiden op de toekomst. Het onderwijsprogramma Doetijd werd ontwikkeld. ‘DOE’ staat voor denken, ontwikkelen en ervaren. 

Leerlingen doen niet alleen kennis op, maar leren ook door samenwerken, te ervaren, te creëren, te presenteren en te reflecteren. Daarnaast is van belang dat zij in staat zijn steeds opnieuw keuzes te maken, creatief te denken en een flink portie lef hebben om verschillende Doetijd thema's tot een goed einde te brengen. Doetijd wordt gegeven in vmbo-kb/bb in leerjaar 1 en 2. Leerlingen werken ongeveer vijf weken lang en 10 uur per week aan een thema dat dichtbij hun belevingswereld ligt.   

Presentatie aan de klas  

Het resultaat van het thema presenteren de leerlingen aan de klas. Door te reflecteren op een eigen product en die van anderen krijgen de leerlingen ‘tops en tips’ waarmee ze een nieuw thema starten. Deze vorm van onderwijs sluit nauw aan op de praktijk en de bovenbouw van het vmbo. Doordat de leerlingen in kleine groepjes aan een project werken, worden ze steeds beter in sociale vaardigheden, samenwerken, presenteren, plannen en reflecteren. Dat betekent dat de leerlingen straks kritisch naar zichzelf en hun medeleerlingen durven kijken en daaruit een voordeel kunnen. halen. De leerlingen worden bij Doetijd intensief begeleid door mentoren, vakdocenten en onderwijsassistenten. Deze begeleiders staan op alle mogelijke momenten klaar voor de leerlingen en coachen hen door het proces heen.  

Meesterproef  

De Meesterproef is een verplichte afsluiting van twee jaar Doetijd voor alle leerlingen uit het tweede leerjaar vmbo-kb/bb. In de laatste periode van Doetijd hebben deze leerlingen keihard aan hun Meesterstuk gewerkt met de allermooiste creaties en innovatieve ideeën als resultaat. Om tot dit resultaat te komen hebben zij gebruik gemaakt van expertise van verschillende bedrijven en instellingen in de buurt. Tijdens Doetijd wordt er veel geleerd buiten de school.   

Vorig jaar mochten de leerlingen aan het einde van het schooljaar hun Meesterstuk presenteren aan ouders en hun nieuwe bovenbouw docenten, de zogenaamde Meesterproef. Met een opkomst van ruim 450 ouders, docenten en andere genodigden was deze speciale bijeenkomst een groot succes.  

Het is prachtig om te zien wat de leerlingen hebben geleerd en hoe zij dit inzetten bij de ontwikkeling van hun meesterstuk. Je ziet duidelijk dat leerlingen plezier hebben en dat ze in twee jaar Doetijd enorm zijn gegroeid.