Informatiepagina coronavirus

Wij voelen ons verantwoordelijk voor de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers. Om die reden volgen we de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus op de voet en overwegen we telkens welke maatregelen noodzakelijk zijn. 

Laatste update: 27 mei 2021

Volledige heropening op woensdag 2 juni
De schoolleiding heeft besloten om op de locaties van Het Assink lyceum per woensdag 2 juni weer het volledige lesrooster op school te laten plaatsvinden. Het mag van de overheid al vanaf maandag 31 mei, maar we hebben toch iets meer tijd nodig voor de zoveelste aanpassing in deze coronaperiode. Ondanks dat het maar voor een paar weken is, vinden wij het erg belangrijk dat leerlingen op een goede manier dit vreemde schooljaar met elkaar kunnen afsluiten. Komende maandag 31 mei wordt bekend gemaakt welke afspraken we graag willen maken, zodat deze nieuwe fase in coronatijd op een veilige manier kan verlopen. 

Zelftesten
Vanaf woensdag 19 mei gaan wij gebruik maken van zelftesten voor het coronavirus. Wij gaan deze testen gratis aanbieden voor leerlingen en medewerkers van de school. Het gebruik van de zelftest is extra naast alle maatregelen die al gelden op school, zoals handen wassen, afstand houden en het gebruik van mondkapjes. Meedoen aan een zelftest is altijd vrijwillig. Ouders en verzorgers hebben een brief ontvangen waarin we uitleggen hoe het gebruik van zelftesten op school werkt.

Wanneer in quarantaine?

We merken dat er regelmatig onduidelijkheid is of je naar school mag komen, terwijl je huisgenoot in afwachting is van een corona testuitslag. Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, kan het nodig zijn dat je thuis in quarantaine gaat.

Je blijft thuis als jouw huisgenoot in afwachting is van een testuitslag én naast milde klachten ook koorts of last van benauwdheid heeft. Iedereen blijft thuis tot de uitslag er is, ook de kinderen.

Heeft iemand in huis corona? Je hoort van de GGD wat je moet doen. In het algemeen geldt:

 • Degene met corona gaat in thuisisolatie (dat betekent op een eigen kamer blijven en afstand houden van huisgenoten).
 • De rest van het gezin (of huisgenoten) gaat in quarantaine en laat zich meteen testen. Ook als zij geen klachten hebben. De quarantaine duurt 10 dagen. Dat is gerekend vanaf het moment dat zij voor het laatst een tijd dicht in de buurt zijn geweest van degene met corona. De huisgenoten kunnen zich na 5 dagen opnieuw laten testen. Als deze test negatief is en ze geen klachten hebben gekregen, dan mogen ze uit quarantaine.

Op de factsheet van rijksoverheid lees je in één oogopslag wanneer je in quarantaine moet vanwege corona. Meer informatie over thuisquarantaine lees je op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen.

Opvang leerlingen 

Met ingang van maandag 4 januari 2021 bieden wij van maandag tot en met vrijdag opvang aan leerlingen van ouders in cruciale beroepen. Via het speciale formulier kunt u opvang aanvragen. Deze opvang vindt plaats op al onze locaties. De leerlingen die worden opgevangen krijgen dezelfde vorm van onderwijs aangeboden als de leerlingen die vanuit huis onderwijs volgen (via afstandsleren). De mentor is het eerste aanspreekpunt voor u als ouder(s)/verzorger(s) en uw zoon en/of dochter. Wanneer u vragen heeft, kunt u deze per mail aan de mentor stellen. 

Beslisboom: thuisblijven of naar school?

De beslisboom die je hieronder kunt downloaden is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor ouders van alle kinderen in het voortgezet onderwijs. Met deze beslisboom kun je beoordelen of je wel of niet naar school mag. Deze beslisboom gaat uit van personen met een normale gezondheid, zonder onderliggende ziekten. Deze versie is op 14 oktober 2020 vastgesteld.

Beslisboom: thuisblijven of niet.pdf

Wettelijke verplichting dragen van mondkapjes

Per 1 december 2020 is het wettelijk verplicht in Nederland een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes. Dit geldt ook voor scholen in het voortgezet onderwijs. Zorg er dus voor dat je altijd een mondkapje bij je hebt. 

In de school draagt de leerling altijd een mondkapje, behalve:

 • Tijdens de lessen, waar 1,5 meter afstand gehouden kan worden van de leraar
 • Tijdens het eten in de kantine/hal

Over het juiste gebruik van het mondkapje kun je meer lezen http://www.rijksoverheid.nl/mondkapje.

Met deze aanvullende maatregelen hopen we het virus op afstand te houden en onderwijs in onze school te kunnen blijven geven. Het betreft een aanvullende maatregel, want handen wassen, afstand houden en bij klachten thuisblijven zijn nog steeds het meest belangrijk. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Communicatie in geval van een COVID-19 besmetting

Zodra wij geïnformeerd worden dat één van onze leerlingen of medewerkers positief getest is op COVID-19, dan informeren wij alle leerlingen en medewerkers die mogelijk nauw contact hebben gehad met de positief geteste persoon. Dit gebeurt op basis van het lesrooster en de namenlijst die de positief geteste persoon doorgeeft. Als de leerling geen bericht ontvangt, dan kan hij gewoon naar school komen. Twijfelt u of uw kind naar school kan komen? Bekijk dan de beslisboom

Als een persoon positief test op het coronavirus dan vraagt de GGD om een namenlijst met personen waarmee mogelijk nauw contact is geweest. De GGD voert momenteel het bron- en contactonderzoek uit voor leerlingen in de leeftijd van 18 jaar en jonger. Alle leerlingen en medewerkers die op de namenlijst staan, ontvangen een informatiebrief op aanwijzing van de GGD. Deze leerlingen en medewerkers dienen 10 dagen thuis te blijven vanwege nauw contact met een positief geteste persoon (gerekend vanaf het laatste risicovolle contact).

De GGD is bij scholen extra alert bij besmettingen. Als er sprake is van meerdere besmettingen binnen onze school in een kort tijdsbestek, dan onderzoekt de GGD of er sprake is van een cluster. De
GGD brengt dan in beeld of de besmettingen mogelijk met elkaar verband houden. Als er binnen onze school sprake is van een clusterbesmetting, dan informeren wij u over de stappen die wij ondernemen. Wij volgen de adviezen van de GGD nauwgezet op.

Algemene richtlijnen

De regering heeft besloten dat de scholen weer open mogen waarbij de scholen dienen te voldoen aan de gestelde richtlijnen. De hieronder beschreven richtlijnen horen bij de actuele richtlijnen van de regering en RIVM en worden voortdurend geactualiseerd:

 1. Hygiënemaatregelen bij binnenkomst
 2. Regelmatig handen wassen
 3. Leraren en onderwijsondersteunend personeel houden onderling 1,5 meter afstand van elkaar
 4. Leraren en onderwijsondersteunend personeel houden 1,5 meter afstand ten opzicht van leerlingen en vice versa
 5. Leerlingen houden 1,5 meter afstand van leraren en andere volwassenen
 6. Leerlingen zijn niet verplicht om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden maar dienen wel rekening met elkaar te houden
 7. Registratieverplichting voor gasten
 8. Registratieverplichting voor onderwijsondersteunend personeel die van locaties wisselen
 9. Ventilatie in de gebouwen dient op orde te zijn
 10. Deuren en ramen staan zoveel mogelijk open

Aanvullende richtlijnen

Veiligheid en aanwezigheid

Veiligheid en gezondheid van alle medewerkers en leerlingen staan voorop 

 1. Op de eerste schooldag vindt een triage plaats aan de hand van een online vragenlijst.
 2. Medewerkers en leerlingen die uit risicogebieden komen (oranje) blijven 10 dagen thuis: Die leraren geven online les en leerlingen volgen zo goed als mogelijk de les online.
 3. Medewerkers en leerlingen waarvan een huisgenoot corona heeft, dienen 10 dagen in quarantaine te blijven.
 4. Medewerkers met corona gerelateerde klachten of horend bij een risicogroep volgens de richtlijnen vanuit het RIVM, werken vanuit huis. Leraren geven online les (indien mogelijk). Bij twijfel neemt de medewerker contact op met de teamleider. Diens leerlingen volgen op school de les online.
 5. Leerlingen met corona gerelateerde klachten blijven thuis en volgen het onderwijs vanuit huis; Als een leerling ook niet in de gelegenheid is de les online te volgen, hanteren we de reguliere verzuimprocedure (ziekmelding).

Registratie

 1. Digitale registratieverplichting voor gasten (met QR-code). De standaard gezondheidsvragen maken onderdeel uit van de registratie.
 2. Digitale registratieverplichting voor onderwijsondersteunend personeel die van locaties wisselen (met QR-code).

Hygiëne

 1. Leerlingen en medewerkers die in de school komen moeten hun handen desinfecteren.
 2. In elk klaslokaal en andere werkruimten zijn voorzieningen getroffen om handen en materialen te desinfecteren.
 3. Extra schoonmaak: schoonmakers maken twee extra schoonmaakrondes waar extra aandacht is voor contactplekken.
 4. Er wordt door iedereen in de school toegezien op de juiste toepassing van hygiëne maatregelen.
 5. Het dragen van een mondkapje is verplicht
 6. Mondkapjes worden in hiervoor bestemde afvalbakken bij ingang van de school na gebruik verwijderd.
 7. Leraren die lesgeven in praktijkvakken en voor leraren/onderwijsondersteunend personeel die tijdens de pauze surveilleren maken gebruik van een gelaatsbeschermer. De gelaatsbeschermers worden door school beschikbaar gesteld en zijn daarna persoonlijk bezit. De eigenaar is verantwoordelijk voor een veilig gebruik, beheer en hygiëne.

Toezicht

 1. Er is met regelmaat toezicht op schoolplein en bij de fietsenstalling.
 2. Er is nagenoeg de gehele dag toezicht bij de hoofdentree van het schoolgebouw en gangen.
 3. Er wordt gewerkt met waar mogelijk eenrichtingsverkeer/looproute. Hier wordt toezicht op gehouden.

Het onderwijsprogramma en het rooster

 1. Het reguliere onderwijsprogramma wordt gevolgd.
 2. De leerlingen volgen het onderwijs (stamtijd, basistijd, ateliertijd en toptijd) in hun eigen domein. Op de meeste locaties krijgen leerlingen van hetzelfde niveau een eigen plek in het schoolgebouw. Dat wil zeggen dat de leerlingen, team van leraren en teamleider die bij elkaar horen ook dicht bij elkaar in het gebouw komen te zitten. Ongeveer 60% van de lessen wordt in eigen domein gegeven:
  • De lessen sport en bewegen wordt in principe zoveel en zo lang mogelijk buiten gegeven.
  • De lessen voor kunstvakken en praktijkvakken worden in de daarvoor bestemde lokalen gegeven.

Waarborgen van 1,5 meter afstand 

 1. De leraar werkt op school (of, indien noodzakelijk, thuis).
 2. De leraren/onderwijsondersteunend personeel houden onderling en tussen leerlingen 1,5 meter afstand.
 3. De lokalen zijn zo ingericht dat de werkplek van de leraar op 1,5 meter is afgebakend.
 4. Wisseling van lessen: Om zoveel mogelijk ruimte te geven tussen volwassenen en jongeren zal de leswisseling als volgt plaatsvinden: De leerlingen vertrekken 5 minuten vooraf einde les naar de volgende les, de leraar houdt 1,5 meter afstand en vertrekt na 5 minuten naar het andere lokaal.

Pauze

 1. Leerlingen:
  • Leerlingen pauzeren zoveel mogelijk buiten.
  • Er zijn geen eet- en drinkvoorzieningen voor leerlingen. Snoep- en drankautomaten zijn leeg en er is geen cateringvoorziening.
  • Leerlingen dienen een eigen lunchpakket en drinken mee te nemen.
  • Medewerkers die surveilleren tijdens de pauze dragen een gelaatsbeschermer.
 2. Medewerkers:
  • Er zijn meerdere pauzeplekken ingericht om 1,5 meter te waarborgen.

Contact met ouders/verzorgers en externen

 1. Conform de VO-raad vindt het contact met ouders/verzorgers en externen online plaats.
 2. Ouderavonden vinden online plaats.
 3. In uitzonderlijke gevallen kunnen gesprekken op school georganiseerd worden.

Ventilatie

 1. De ventilatie is onderzocht. De ventilatie van de gebouwen is gecontroleerd en voldoet aan de richtlijnen van het bouwbesluit. Ruimtes waarover nog twijfel bestaat worden nader onderzocht. Deze zullen vooralsnog niet gebruikt worden en indien mogelijk- op zo kort mogelijke termijn worden aangepast. Onderzoeksrapport volgt.
 2. Tijdens de gehele schooldag staan ramen en deuren open van elk lokaal en andere  werkruimten. Dit geldt niet voor de locatie Parallelweg in Neede die over een adequaat luchtventilatiesysteem beschikt. 

Vragen? Wij staan voor u klaar!

Wij weten niet welke vragen er bij u thuis leven of tegen welke problemen u aanloopt. Schroom niet om contact met ons op te nemen. We vinden het van groot belang dat u in deze periode, waarin de schoolgebouwen gesloten zijn, met al uw vragen bij ons terecht kunt zodat wij daarop kunnen inspelen. Het bieden van goed onderwijs en begeleiding staat ook in deze bijzondere periode bij ons bovenaan!

1. Mentor

In eerste instantie kunt u met uw vraag terecht bij de mentor van uw zoon/dochter.

2. Telefonisch contact locaties

Elke dag zijn alle locaties van Het Assink lyceum vanaf 09.00 uur tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar. Op de contactpagina van de website kunt u alle telefoonnummers vinden.

3. Mailen met locatie of invullen contactformulier

Indien u een algemene en geen dringende vraag heeft, dan kunt u een mail sturen naar het mailadres van de locatie van uw zoon of dochter. Op de contactpagina van de website kunt u alle mailadressen vinden. U kunt ook een van contactformulieren invullen. Wij zullen uw vraag dan zo snel mogelijk beantwoorden. 

Downloads