Begeleiding en ondersteuning

Het Assink lyceum vindt goede ondersteuning van leerlingen van groot belang. Het is een taak van iedere docent en komt terug in alle activiteiten met als doel uw kind te ondersteunen bij het doormaken van ontwikkeling op het gebied van het leren, keuzes maken en omgaan met anderen. Behalve de ondersteuning van uw kind door vakdocenten, heeft onze school meerdere interne en externe deskundige begeleiders voor hulp en steun op uiteenlopende gebieden.

Extra zorg

Heeft uw zoon of dochter moeite met leren? Misschien lukt het leren niet goed vanwege dyslexie of faalangst. Of misschien heeft hij of zij wat extra begeleiding nodig met rekenen, taal of het maken van zijn/haar huiswerk. We zorgen dan dat uw kind extra begeleidingslessen krijgt. Bijvoorbeeld van een docent of zijn/haar mentor of van andere leerlingen.

Mentor

De mentor is hét aanspreekpunt voor uw kind en de eerste contactpersoon voor u als ouder/verzorger. De mentor maakt uw kind wegwijs in school. Hij ondersteunt en volgt de leerlingen van zijn mentorgroep en helpt iedere leerling bij het aanleren van de juiste studievaardigheden en huiswerkaanpak.

Leerlingbegeleider

De speciaal opgeleide leerlingbegeleiders begeleiden leerlingen vooral steunen op het sociaal-emotionele vlak. De leerlingbegeleider helpt voorkomen dat uw kind met problemen blijft rondlopen. Bij relatief kleine problemen, maar ook bij vertrouwelijke aangelegenheden en in crisissituaties, gaat de leerlingbegeleider met uw kind in gesprek. Hij luistert naar uw kind, houdt hem een spiegel voor, helpt zoeken naar een passende oplossing en geeft informatie over hulpverlening.

Schooldecaan

De schooldecaan is een specialist in de begeleiding bij studie- of beroepskeuze en helpt uw kind bij zijn individuele keuzeproces. Hij motiveert, inspireert, beschikt over diverse keuzetesten, denkt mee en helpt en adviseert bij twijfels.

Schoolspecialist en locatiecoördinatoren ondersteuning en begeleiding

De schoolspecialist is beleidsvoorbereidend, stuurt ondersteuning en begeleiding Assink-breed aan en onderhoudt externe contacten. De locatiecoördinator ondersteuning en begeleiding is degene die op locatie dit alles coördineert. Daarbij ondersteunt deze de leerlingbegeleiders, mentoren en externen en onderhoudt contact met teamleiders. Samen streven zij naar goede ondersteuning en begeleiding op maat.

Externe vertrouwenspersoon

Wanneer klachten van uw kind, van u als ouder of van medewerkers niet via interne deskundigen of de onderwijsdirectie kunnen worden opgelost, kan een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon ingeschakeld worden.

Schoolmaatschappelijk werk

Soms is verwijzing naar professionele hulpverlening gewenst. Daartoe kunnen wij als school een beroep doen op begeleiding van Schoolmaatschappelijk Werk (SMW). Het belangrijkste doel van SMW is het bevorderen van het welzijn van leerlingen die door sociaal-emotionele problemen minder goed functioneren. Om de lijntjes kort te houden, maakt SMW deel uit van de interne zorgteams op onze locaties.

Zorg-/ondersteuningsteam

Het zorg-/ondersteuningsteam bespreekt regelmatig leerlingen die dreigen uit te vallen en met wie meer aan de hand lijkt dan alleen leerproblemen. In dit team zitten altijd de locatiecoördinator ondersteuning en begeleiding en de leerlingbegeleiders van de locatie, aangevuld met ambulant begeleider(s) en de schoolmaatschappelijk werker.

Trajectklas

Sinds het schooljaar 2018-2019 werken we bij de locatie Parallelweg met een speciale trajectklas. Voor elke leerling hebben we hetzelfde doel: de school verlaten met een diploma. Maar de weg naar dit doel is voor elke leerling anders. Daarom hebben we een trajectklas in het leven geroepen. Lees meer over de trajectklas.