Procedures en regelingen

Leerlingen laten zich het beste uitdagen als ze zich veilig voelen. Het is aan Het Assink om te zorgen voor een veilig schoolklimaat. Dat hebben wij gewaarborgd in verschillende procedures en regelingen.

Klachtenregeling.pdf

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.pdf

Meldingsregeling vermoeden van misstand.pdf

Omgangs- en integriteitscode.pdf

Pesten - informatie en aanpak.pdf

Protocol Medicijnverstrekking & medisch handelen.pdf