Vmbo op Het Assink lyceum

Vmbo-leerlingen worden op Het Assink lyceum uitgedaagd om hun talenten te ontwikkelen en zichzelf te verrassen. Wij hebben de ambitie om onze leerlingen goed voorbereid en met zelfvertrouwen door te laten gaan naar vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt op en de maatschappij in. Met andere woorden: wij dagen onze leerlingen uit om het te maken!

De vmbo-opleiding van Het Assink heeft de volgende doelen:

 • Wij ontwikkelen de talenten van de leerlingen;
 • Wij begeleiden de leerlingen naar een passende vervolgopleiding;
 • Wij geven de leerlingen zelfvertrouwen en laten hen trots zijn op wie ze zijn en wat ze doen;
 • Wij zorgen voor een veilige leeromgeving die uitdaagt door herkenbaarheid van de beroepen;
 • Het onderwijs is praktisch en samenhangend;
 • Wij werken nauw samen met ouders, bedrijfsleven, samenleving en onderwijs, waaronder MaxX;
 • De loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) is zo opgezet dat het leerlingen helpt juiste keuzes te maken voor de vervolgopleiding;
 • In de theoretische leerweg wordt projecttijd ontwikkelen in samenwerking met beroepsopleidingen.

Leerwegen

Het vmbo is ingedeeld in vier leerwegen, die elk een bepaald niveau en een bepaald soort programma aan: van heel praktisch tot vooral theoretisch. Binnen de leerwegen worden de leerlingen voorbereid op het middelbaar beroepsonderwijs. Het Assink lyceum biedt alle vier de leerwegen aan:

 • theoretische leerweg (vmbo-tl)
 • gemengde leerweg (vmbo-gl)
 • kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb)
 • basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb)

Profielen

Aan het einde van leerjaar 2 kiest de leerling een profiel. Op Het Assink kan gekozen worden uit vier profielen:

Lees meer over de nieuwe profielen

Locaties

De eerste- en tweedejaarsleerlingen kunnen voor het vmbo naar de volgende Assink-locaties:

Na het tweede jaar gaan de leerlingen naar onze nieuwe locatie Parallelweg in Neede of naar de Van Brakelstraat in Haaksbergen (alleen vmbo-g/tl).

Meer informatie

Wilt u meer weten over vmbo op Het Assink? Neem gerust contact met ons op.