Warme overdracht

De overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs is voor uw kind een grote stap. Het Assink lyceum spant zich in om die overgang zo goed mogelijk te laten verlopen. Samen met de basisschool van uw kind bespreken wij niet alleen de plaatsing, maar ook bijzonderheden die relevant kunnen zijn voor de begeleiding van uw kind op onze school.

Onze kernteamleiders bezoeken twee keer per jaar de basisscholen voor een persoonlijk gesprek over elke individuele leerling: voor de aanmelding en om terug te koppelen.

Aanmelding

In maart bezoeken teamleiders van Het Assink lyceum de basisscholen om de plaatsing van leerlingen voor het eerste leerjaar door te spreken. In een persoonlijk gesprek met de groepsleerkracht bekijken ze samen de aanmelding van elke individuele leerling. Aan de orde komen de plaatsingswens van de leerling/ouder, het advies van de basisschool, de resultaten van een test (Cito) en de gegevens uit het leerlingvolgsysteem. Ook andere onderzoeksresultaten, zoals dyslexierapporten en verslagen van interne begeleiders, spelen een rol. Van elke leerling komen bijzonderheden die belangrijk zijn voor de begeleiding op het Assink lyceum, in het gespreksverslag terecht. In de meeste gevallen spreken ze tijdens deze 'warme' overdracht de plaatsing van de leerlingen in een bepaalde niveaugroep ter plekke af. In enkele gevallen leggen ze de plaatsing voor aan de plaatsingscommissie.

Terugkoppeling

Tijdens het bezoek van de teamleiders aan de basisscholen in de maand december vindt de terugkoppeling plaats. Dan bespreken we samen met de groepsleerkracht(en) de leerlingen die in het eerste en tweede leerjaar van Het Assink lyceum zitten. Cijferresultaten en bijzonderheden van de leerlingen, zoals doorstroomgegevens, zijn dan onderwerp van gesprek.