Plaatsing

Kiest u voor Het Assink lyceum als middelbare school voor uw kind, dan kiest u voor uitdaging en kwaliteit. Na de aanmelding bij onze school volgt Het Assink een bepaalde procedure om ervoor te zorgen dat uw kind op het juiste niveau geplaatst wordt. Hoe dat precies in zijn werk gaat, leest u hieronder.

Bij de keuze van een school voor voortgezet onderwijs moet u rekening houden met het schooladvies van de basisschool. Hebt u samen met uw kind een keuze gemaakt, dan kunt u bij de aanmelding aangeven in welk niveau u uw kind geplaatst wilt hebben. Het Assink lyceum krijgt daarna van de basisschool de volgende gegevens:

  • informatie uit het leerlingvolgsysteem
  • onderwijskundig rapport


Leerlingvolgsysteem

Alle basisscholen beschikken over een leerlingvolgsysteem, waarin de vorderingen en resultaten van de leerlingen tijdens hun basisschoolperiode worden bijgehouden. Bij de aanmelding van uw kind levert de basisschool de gegevens van uw kind uit dit systeem bij ons aan. Deze gegevens geven inzicht in de ontwikkeling die uw kind door de jaren heen heeft doorgemaakt. De CITO-toets speelt geen rol meer bij de plaatsing.

Onderwijskundig rapport

Basisscholen zijn wettelijk verplicht om bij de overgang naar een andere school een onderwijskundig rapport van uw kind op te stellen. In dat rapport worden de schoolvorderingen, de werkhouding en leermogelijkheden van uw kind beschreven. Ook het basisschooladvies en de uitslag van de eindtoets staan in het onderwijskundig rapport.

Plaatsing

Een leidinggevende van Het Assink lyceum bespreekt samen met iemand van de basisschool (de leerkracht van groep 8, de intern begeleider of de directeur) elke leerling die is aangemeld. De meeste leerlingen worden direct geplaatst op het niveau dat de basisschool heeft geadviseerd. Soms lijkt het advies van de basisschool niet helemaal te passen bij de gegevens uit het leerlingvolgsysteem en het onderwijskundig rapport. In zo’n geval wordt het kind voorgelegd aan de plaatsingscommissie.

Overdracht

De overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs is voor uw kind een grote stap die niet met alleen de plaatsing van uw kind geregeld kan worden. Om een soepele overgang te garanderen zorgt Het Assink lyceum voor een warme overdracht.