Het Assink
Locatie Julianastraat

De locatie Julianastraat van Het Assink lyceum in Neede biedt onderbouwonderwijs op alle niveaus, van vmbo tot gymnasium. In een overzichtelijke maar kleurrijke omgeving wordt uw kind uitgedaagd zijn talenten te ontdekken en het beste uit zichzelf te halen. Daarbij zijn de lijnen kort, tussen de docenten onderling en met u als ouder. In een sfeer van veiligheid, persoonlijke aandacht en grote betrokkenheid voelen onze leerlingen zich gekend. 

We begeleiden uw kind in ons onderwijs en onze buitenschoolse activiteiten naar de volgende fase in zijn onderwijsloopbaan. Daarbij hebben we oog voor verschillen. Sommige leerlingen hebben meer behoefte aan structuur, extra aandacht voor taal of wiskunde. Anderen werken sneller en zoeken juist méér uitdaging en verdieping van de normale lesstof. In al deze wensen kunnen we voorzien. 

Digitale leermiddelen worden op onze school omarmd. Uw kind maakt gebruik van een iPad in de klas en bij zijn huiswerk. Daardoor kunnen docenten zich beter richten op instructie, terwijl zij meer verdieping, differentiatie en uitdaging in de stof kunnen aanbrengen. Maar we hebben ook oog voor de andere kant van de digitalisering van onze maatschappij. Onze leerlingen weten hoe zij veilig en verantwoord met digitale media om moeten gaan. Die mediawijsheid hoort bij deze tijd.

Op de Julianastraat zitten ca. 260 leerlingen.

Resultaten

Bekijk de resultaten van de Julianastraat


 

Neem een kijkje in onze school!