Bouwmeester onderbouw in Haaksbergen

De Bouwmeester in Haaksbergen is voor onze leerlingen een prettige, kleinschalige leeromgeving waar ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. De onderbouwleerlingen krijgen bijvoorbeeld op andere momenten pauze dan de bovenbouwleerlingen. En nog belangrijker: we hebben de groepen opgedeeld in verschillende kernteams. Binnen deze teams kennen de docenten de leerlingen en omgekeerd. Uit enquêtes blijkt dat de algemene tevredenheid onder leerlingen hoog is op de Bouwmeester. En daar zijn we trots op. 

We laten voor uw kind de overgang naar het voortgezet onderwijs zo gelijkmatig mogelijk verlopen. Veel leerlingen kennen we eigenlijk al voordat ze bij ons komen. De contacten met de basisscholen in de omgeving zijn hecht, en sommige kinderen volgen van tevoren al proeflessen als ze in groep 8 van hun basisschool zitten. Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft voor wiskunde, Nederlands of Engels dan wordt dat aangeboden. Doorlopende leerlijnen noemen we dat. 

Op Het Assink dagen we elkaar uit een stapje verder te gaan. Het geeft vertrouwen als je meer blijkt te kunnen dan je zelf dacht. Maar dat lukt alleen als je het vertrouwen ook krijgt van de docenten. Die uitdaging bieden we niet alleen in de lesstof maar juist ook daarnaast. Op Het Assink vinden we het heel belangrijk dat je leert samenwerken, jezelf presenteren en kritisch denken. Maar ook dat je kennismaakt met cultuur en maatschappelijk instanties. Want de wereld houdt niet op bij de roosters en muren van de school. Voor kinderen die een stapje extra willen zetten, bieden we vwo+-onderwijs aan, evenals projecten op Saxion en de Universiteit Twente en het programma Talentmaximalisatie Twente.

Op de Bouwmeester (onderbouw en bovenbouw) zitten in totaal ca. 1100 leerlingen.

Resultaten

Bekijk de resultaten van de Bouwmeester


 

Neem een kijkje in onze school!