Bouwmeester bovenbouw in Haaksbergen

Bovenbouwlocatie Bouwmeester kenmerkt zich door een gemoedelijk onderwijsklimaat waarbinnen we samen enthousiast en serieus werken aan goede resultaten. Leerlingen van alle Assink-locaties komen naar Haaksbergen om hun havo, vwo, vwo+ of gymnasium af te maken.

De Bouwmeester is de grootste en meest drukke locatie van Het Assink lyceum, waar iedereen een individueel rooster volgt. Om ervoor te zorgen dat elke leerling zich toch gekend en gewaardeerd blijft voelen is er veel persoonlijke begeleiding door een individuele mentor. Ook doen alle vierdeklassers mee aan het programma Who Cares. Daarin proberen we bewustwording en begrip over onderwerpen als pesten, andere culturen, homoseksualiteit, verslaving en geloof te creëren. Leerlingen laten tijdens deze middagen hun persoonlijke kant aan klasgenoten zien. Want op de Bouwmeester moet iedereen zichzelf kunnen zijn, binnen een sfeer van veiligheid en wederzijds respect. 

De Bouwmeester heeft traditioneel een hoog slagingspercentage en goede examencijfers. Daar zijn we natuurlijk heel trots op. We stimuleren iedereen het beste van zichzelf te laten zien. Maar we vinden het net zo belangrijk dat leerlingen als mens groeien en hun eigen ambities leren kennen. Daarom zetten we een rijk programma van buitenschoolse activiteiten neer. Er bestaat een uitwisselingsprogramma met tien Europese scholen, en we organiseren uitdagende excursies naar bijvoorbeeld politiek Den Haag en toonaangevende musea. Daarnaast koesteren we talentvolle leerlingen die méér willen en kunnen. Zij kiezen bijvoorbeeld een gevorderd lesprogramma Engels, kunnen meedoen met een talentproject van de Universiteit Twente of zich naast hun lessen specialiseren in theatertechniek. 

Op de Bouwmeester (onderbouw en bovenbouw) zitten in totaal ca. 1100 leerlingen.

Resultaten

Bekijk de resultaten van de Bouwmeester