Studievoorlichting door oud-leerlingen

Het maken van een studiekeuze is voor veel scholieren niet eenvoudig, maar is wel de basis voor hun loopbaan. Om onze leerlingen te helpen, organiseren wij een studievoorlichtingsmiddag met hulp van onze oud-leerlingen.

Niemand kan beter over een studie vertellen dan onze oud-leerlingen. Niet alleen heb je actuele kennis over de opleiding, je weet hoe het is om de overstap van Het Assink naar de studie te maken. De eerste studievoorlichtingsmiddag een paar jaar geleden was een succesvolle activiteit. Onze leerlingen kregen goed zicht op mogelijke vervolgopleidingen.

Dit schooljaar wordt de studievoorlichtingsmiddag gehouden op vrijdag 12 januari 2018 van 13.00 tot 16.30 uur in de locatie Bouwmeester. Net als de vorige keer wordt het georganiseerd in de vorm van een markt, waar de leerlingen rondlopen en vragen kunnen stellen, gecombineerd met voorlichtingsronden. De studievoorlichtingsmiddag wordt gehouden voor de leerlingen in het voorexamen- en het examenjaar. Ook derdejaars leerlingen worden uitgenodigd.

Heb je vragen over de studievoorlichtingsmiddag, dan kan je contact opnemen met mw. J. van der Meer, decaan op de Bouwmeester, e-mail j.vandermeer@hetassink.nl.