Disclaimer

Op de website www.hetassink.nl wordt informatie verstrekt die uitsluitend bestemd is voor algemene informatiedoeleinden, zodat de bezoeker nader kennis kan maken met (de organisatie van) Stichting Het Assink Lyceum. De informatie op de website wordt met de grootst mogelijk zorgvuldigheid samengesteld, maar voor de juistheid, actualiteit en/of volledigheid kan Stichting Het Assink Lyceum niet instaan. Aan de inhoud van de website kunnen daarom geen rechten worden ontleend. 

Alle verwijzingen en/of (hyper)links op de website naar websites en/of andere informatiebronnen van derden zijn slechts bedoeld ter informatie voor de bezoeker. Stichting Het Assink Lyceum is niet verantwoordelijk voor de werking en de inhoud van deze websites en/of informatiebronnen van derden.

Stichting Het Assink Lyceum is niet aansprakelijk voor de – indirecte en/of directe – schade die ontstaat als gevolg van het gebruik maken van de informatie op de website, verwijzingen en/of (hyper)links naar websites en/of informatiebronnen van derden en het (tijdelijk) niet bereikbaar zijn van de website. 

De website en de informatie die daarop te vinden is, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die bij Stichting Het Assink Lyceum berusten. Het is de bezoeker slechts toegestaan de aangeboden informatie te downloaden en/of te printen voor persoonlijk niet–commercieel gebruik. Het is de bezoeker van de website niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Stichting Het Assink Lyceum, de inhoud van de website al dan niet tegen vergoeding te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of beschikbaar te stellen aan derden.