07-06-2018

Onderzoek naar locaties Het Assink lyceum vordert

Onderzoek naar locaties Het Assink lyceum vordert

Besluitvorming over vervolgonderzoek door nieuw college

HAAKSBERGEN – Het onderzoek naar de beste locatie voor de nieuwbouw van Het Assink lyceum vordert gestaag. De gemeente en de school hebben een lijst van aanvankelijk negentien optionele locaties teruggebracht naar zeven plekken. Na onder meer gesprekken met grondeigenaren en nadere bestudering van de ruimtelijke mogelijkheden worden binnenkort de twee beste beschikbare locaties geselecteerd. Daarvan moeten vervolgens nog wel de financiële consequenties nader onderzocht worden. 

De gemeente staat op de drempel naar een nieuw college. Het huidige college van B&W en de bestuurder van Het Assink lyceum dragen hun bevindingen daarom over aan de nieuwe gemeentebestuurders. Zij krijgen een rapportage over het onderzoek van de afgelopen maanden en de conclusies tot nu toe. Het is vervolgens aan het nieuwe college en de school om een besluit te nemen over een of twee voorkeurslocaties en een onderzoek naar de financiële dekking. Dat is ook het moment dat de locaties bekend worden gemaakt. Direct daaraan voorafgaand worden de betreffende buurten, de medewerkers van de school en andere betrokkenen geïnformeerd. Eind september kan de gemeenteraad dan een definitieve beslissing over de locatie nemen. 

Onderzoek binnensport

De leerlingen van Het Assink lyceum maken ook gebruik van twee binnensportaccommodaties. Afgelopen periode is in beeld gebracht wat het huidige gebruik en de toekomstige behoefte is aan binnensport. Daarbij is behalve naar het voortgezet onderwijs ook gekeken naar andere gebruikers, zoals basisscholen en sportverenigingen. Verder is de technische staat van alle gymzalen in Haaksbergen onderzocht. De eerste bevindingen van het onderzoek naar binnensport deelt de gemeente binnenkort met vertegenwoordigers van verenigingen en het onderwijs.

« ga naar het nieuwsoverzicht