15-05-2018

Locatie Rekkenseweg behaalt predicaat Gezonde School

Het Assink lyceum locatie Rekkenseweg heeft het predicaat Gezonde School behaald. Met het predicaat Gezonde School laat de locatie zien dat zij voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Het Assink lyceum is trots op dit behaalde resultaat! 

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt Het Assink lyceum voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. 

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat Bewegen en Sport. Hiervoor worden de volgende activiteiten ingezet: 

  • Diverse sportdagen in alle leerjaren 
  • Buitenschools sportaanbod 
  • Sportstimulering, clinics en gastlessen in samenwerking met Sport Federatie Berkelland 
  • Het beschikbaar stellen en aanbieden van pauze- en spelmateriaal voor leerlingen én collega’s 
  • Een renovatie van het schoolplein deze zomer 2018! 

Ronald van Beusekom, teamleider van de locatie Rekkenseweg is trots om een Gezonde School te zijn: 'Binnen nu en een hele korte tijd hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is!' De komende tijd gaat de locatie natuurlijk de aandacht vestigen op het behouden van dit vignet en wordt er nog meer ingezet op de vitaliteit van collega’s en leerlingen. Volgend schooljaar staat het themacertificaat Voeding op de agenda. 

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl

« ga naar het nieuwsoverzicht