10-07-2018

Diploma omruilen

Door een administratieve fout is op de meeste diploma’s die Het Assink lyceum vorige week heeft uitgereikt per abuis een zin opgenomen die er niet op had moeten staan, nl. ‘Het judicium cum laude is toegekend op grond van artikel 52a van het Eindexamenbesluit VO’. Alleen voor de cum laude geslaagde leerlingen klopte deze toevoeging. Bij hen stond al nadrukkelijk op het diploma vermeld dat ze cum laude geslaagd zijn. Daarbij moet de bovengenoemde zin reglementair ook op het diploma worden opgenomen. Na overleg met de onderwijsinspectie organiseert de school momenten waarop het ‘oude’ diploma kan worden ingeleverd en het nieuwe diploma wordt uitgereikt. Dat gebeurt rond de zomervakantie. De ouder(s)/verzorger(s) van de betrokken leerlingen zullen hierover per brief worden geïnformeerd.

« ga naar het nieuwsoverzicht