Locatie De Bouwmeester in Haaksbergen

De Bouwmeester is het hoofdgebouw van Het Assink Lyceum. Als je ons gebouw binnenkomt, vallen niet alleen de ruime hal en kantine op, maar ook onze trots: het theater.
In de school heerst een open en gezellige sfeer. Personeel en leerlingen van de onder- en bovenbouw havo/vwo gaan prettig met elkaar om. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen in de pauzes een goede plek vinden in de hal en de kantine en iedereen gebruik kan maken van de gezonde catering, zijn er gescheiden pauzes voor onder- (leerjaar 1, 2 en 3) en bovenbouw (leerjaar 4, 5 en 6).

Onderwijs, sport en cultuur lekker dichtbij!
In ons theater vinden veel culturele activiteiten plaats, zoals de cabaret- en muziekproducties van het In-theater voor leerlingen, ouders en personeel. Maar dat niet alleen: ook de discoavonden, toneelvoorstellingen, filmavonden, presentaties van projecten, VWO+-voorstellingen, de schoolexamens voor muziek en drama en het jaarlijks terugkerend muziekfestival.
Onder hetzelfde dak vind je ook de sporthal waar onze leerlingen de binnengymlessen krijgen. En de bibliotheek is om de hoek! Behalve de leslokalen zijn er twee studielokalen en een extra groot computerlokaal. Uiteraard heeft elke leerling - net als op alle andere vestigingen - een eigen kluisje om zijn spullen in op te bergen.

Meer dan onderwijs alleen
De leerlingen van het eerste leerjaar gaan in de tweede schoolweek op brugklaskamp. In de week voor de kerst- en meivakantie zijn er in de onderbouw bijzondere projectweken, waarbij we de vaste lesrooster loslaten. In de bovenbouw is een uitwisselingsprogramma met scholen in het buitenland (m.n. Italië) of organiseren we internationale werkweken (o.a. Berlijn, Parijs, München en Ardennen).

Neem een kijkje!