Havo op Het Assink lyceum

Gaat uw kind na de basisschool naar havo of vwo, dan kan het bij Het Assink lyceum naar drie onderbouwlocaties. Op alle drie deze locaties wordt uw kind uitgedaagd op het niveau dat het beste bij hem past: havo, atheneum, gymnasium en vwo+.

Sterk bèta-profiel

Het Assink lyceum beschikt over een sterk bèta-profiel en werkt bijvoorbeeld samen met Thales in Hengelo om leerlingen te laten ervaren wat werk in een technische omgeving kan inhouden. Er zijn samenwerkingsverbanden met de UT en met Saxion die leerlingen de kans bieden om mee te doen met bijzondere projecten, bijvoorbeeld voor havo-talenten.

Muziek, drama en beeldende vorming

Ook ons cultuuronderwijs staat op een zeer hoog peil. Leerlingen kunnen examen doen in muziek, drama en beeldende vorming. Wij beschikken over een eigen, professioneel uitgerust theater, waar jaarlijks muziek- en dramavoorstellingen gegeven worden door leerlingen uit de onder- en bovenbouw.

Bewegen, Sport en Management (BSM)

Specifiek op de havo kunnen leerlingen het vak Bewegen, Sport en Management (BSM) kiezen als examenvak. Bij dit vak leren de leerlingen organiseren en leidinggeven aan medeleerlingen en medewerkers tijdens sportevenementen. Zij spelen een rol in de EHBO-lessen, die alle leerlingen op Het Assink lyceum volgen. En natuurlijk krijgen zij meer uren sport per week.

Leren studeren en omgaan met elkaar

Er wordt op de havo op verschillende manieren extra aandacht besteed aan ‘leren studeren’ en het omgaan met elkaar, zodat leerlingen hun eigen (studie)gedrag leren kennen en gestimuleerd worden belemmeringen te overwinnen (projecten Who Cares, Positive Behaviour Support en Studeren met Succes).

Onderwijsresultaten op orde

Het Assink lyceum heeft voor het havo-onderwijs het zogenoemde 'basisarrangement' van de Inspectie van het Onderwijs. Dat betekent dat de onderwijsresultaten op orde zijn. De slagingspercentages zijn in onze regio zondermeer goed te noemen.

Locaties

Voor de leerjaren 1 t/m 3 kunnen de havo-leerlingen naar de volgende Assink-locaties:

Voor de bovenbouw havo (leerjaren 4 en 5) gaan de leerlingen allemaal naar de Bouwmeester.